31 May 2013
Nieuw Hofpresident

Nieuwe Hofpresident: Evert Jan van der Poel

Mr. Evert Jan van der Poel is benoemd tot de nieuwe president van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Hij volgt mr. Lisbeth Hoefdraad op, die dan ruim vijfeneenhalf jaar de functie van president heeft bekleed.
Mr. Van der Poel is al eerder, gedurende twee perioden van vijf jaar, lid geweest van het Hof.
De eerste keer als rechter in eerste aanleg, gedurende welke periode hij als rechter op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire fungeerde. De tweede keer als coördinator van het Hof, gedurende welke periode hij behalve op Curaçao ook veel zaken gedaan heeft op Aruba en Sint Maarten. Mr. Van der Poel kent het Hof en de landen dus goed en heeft een grote liefde en feeling voor deze Caribische samenlevingen, waar trouwens ook zijn twee kinderen zijn geboren.
Mr. van der Poel begint op 3 juni met zijn werkzaamheden bij het Hof te Curaçao. Gedurende een overdrachtsperiode neemt hij gaandeweg de taken van president op zich, tot het officiële aftreden van mw. mr. Lisbeth Hoefdraad op 16 augustus 2013.

mr. Evert Jan van der Poel 

 

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN