Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

05 September 2013
Gedragscode voor rechters ingevoerd

WILLEMSTAD – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft onlangs een gedragscode voor rechters ingevoerd. In deze code zijn onder meer bepalingen opgenomen betreffende de onpartijdigheid van (fulltime) rechters, hun nevenfuncties en de wijze waarop zij bepaalde onkosten mogen declareren.

Bij Rijksbesluit (artikel 3 van het Rijksbesluit rechtspositie Gemeenschappelijk Hof van Justitie) is reeds eerder bepaald dat het bestuur van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een gedragscode voor goed rechterlijk handelen vaststelt. Na daarover te hebben vergaderd met alle rechters, heeft het bestuur van het Hof op 15 augustus jongstleden die gedragscode aangenomen.

De Nederlandstalige versie van de code is vandaag gepubliceerd op de website van het Hof op www.gemhofvanjustitie.org. Binnenkort worden ook een Papiaments- en Engelstalige versie aan de website toegevoegd.

De bedoeling van deze gedragscode voor rechters is om de professionele en zorgvuldige uitoefening van het werk van een rechter zo goed mogelijk te waarborgen. In de Rijkswet staan reeds een aantal wettelijke bepalingen waaraan rechters zich moeten houden. De gedragscode geeft nu een meer specifieke invulling aan die regels en omvat bepalingen over onpartijdigheid, nevenfuncties en declaraties. In de gedragscode ligt het accent op de eigen verantwoordelijkheid van rechters en hun eigen bewustzijn van de gevolgen en de impact van hun gedrag en handelen als rechter. De gedragscode dient als referentiekader waarnaar rechters zich kunnen richten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Het rechterschap heeft ook invloed op het privéleven van de rechter, daarom is in de code ook daar aandacht voor. Voorts streeft het Hof naar zoveel mogelijk transparantie en openheid. De nu op schrift vastgestelde gedragscode beoogt daaraan mede bij te dragen door inzicht te geven in de wijze waarop rechters hun functioneren vorm geven. De gedragscode van het Gemeenschappelijk Hof is in lijn met de internationale ontwikkeling (waaronder de United Nations: Basic Principles on the Independence of the Judiciary) en regionale ontwikkeling (zoals de code of judicial conduct van de Caribbean Court of Justice).

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN