Persberichten

22 April 2016
President Hof neemt 'Liber Donum?!' van advocaat Mirto Murray in ontvangst

Willemstad – President van het Hof mr. Evert Jan van der Poel en vicepresident mr. Eunice Saleh hebben onlangs het geschenkboek Liber Donum?!  van advocaat mr. Mirto Murray in ontvangst genomen. Het boek is ter ere van het twintig jarig jubileum van mr. Murray in de advocatuur. Hij werd op 9 april 1996 beëdigd als advocaat bij het toenmalige Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Liber Donum?! is een verzameling van de columns en artikelen die Murray in het Antilliaans Dagblad, Amigoe en Coaching heeft gepubliceerd. 

Het geschenkboek is opgedragen aan advocaat mr. Gerard Spong, die tevens het voorwoord heeft verzorgd. Murray schrijft dat zonder Spong hij ‘nooit advocaat zou zijn geworden maar naar alle waarschijnlijkheid een relatief anoniem en zieltogend bestaan zou hebben als …..bedrijfsjurist?!.  Spong spreekt ook zeer lovend over Murray. “In zijn artikelen geeft hij blijk van een ontwapenende houding tot ‘down to earth’-facetten van het recht, zowel burgerlijk als strafrecht. Het is weinig juristen gegeven gecompliceerde rechtsfenomenen in eenvoudige en heldere bewoordingen uit te leggen. Dat is een gave, waarmee de beklijving van het recht weerspiegeld wordt. Mirto beschikt zonder twijfel over die gave”, aldus Spong in zijn voorwoord. 

President Van der Poel en vicepresident Saleh feliciteerden mr. Mirto Murray  met zijn twintigjarig jubileum in de advocatuur en wensten hem, namens het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, nog twintig jaren als advocaat toe.

22 April 2016
Vonnis: 15 jaar gevangenisstraf doodslag J.J.M.S.

Kralendijk – Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft de 21-jarige verdachte J.J.M.S., geboren te Venezuela, op vrijdag 22 april 2016 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor doodslag op Francisco Iron Wanga. Tevens dient J.J.M.S. een schadevergoeding te betalen aan de nabestaanden van het slachtoffer.

J.J.M.S. is vrijgesproken van moord omdat het dossier onvoldoende aanknopingspunten bevat om te kunnen vaststellen dat er sprake was van voorbedachte rade. Het openbaar ministerie was dezelfde mening toegedaan. Het Gerecht acht bewezen dat de verdachte in de nacht van 30 november op 1 december 2015 het slachtoffer opzettelijk van het leven heeft beroofd door hem circa 31 keer met een mes in het lichaam te steken en snijden. Als gevolg hiervan is het slachtoffer overleden. Het beroep van de raadsman op noodweerexces, een te ver gaande zelfverdediging, werd door het Gerecht verworpen.

Tevens acht het Gerecht bewezen dat de verdachte het lijk van het slachtoffer heeft weggevoerd om zijn misdaad te verhullen. J.J.M.S. heeft het appartement van het slachtoffer waar de doodslag plaatsvond eerst grondig schoongemaakt na zijn daad en heeft daarna het lichaam van Wanga in vuilniszakken ingepakt, in een kliko gestopt en vervolgens bij Seru Largu gedumpt.

Daarnaast acht het Gerecht bewezen dat de verdachte diefstal heeft gepleegd. De verdachte heeft na de doodslag een hoeveelheid geld en een ketting van het slachtoffer gestolen, vlak voordat hij op het punt stond om te vluchten naar Venezuela. Het Gerecht overwoog onder andere dat dit getuigt van het ontbreken van elke vorm van respect voor het slachtoffer en diens nabestaanden. Verder overwoog het Gerecht dat deze doodslag en de wijze waarop het lichaam van het slachtoffer is weggevoerd en is achtergelaten de rechtsorde van Bonaire ernstig hebben geschokt. Daarnaast is aan de nabestaanden en andere naasten van het slachtoffer een verschrikkelijk en onherstelbaar leed toegebracht. Zij zullen het verlies van hun zoon, broer en vriend die slechts 22 jaar was en nog een heel leven voor zich had, elke dag moeten dragen. Het openbaar ministerie heeft 18 jaar gevangenisstraf tegen de verdachte geëist.

Download hier het vonnis

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN