26 July 2016
Wijzigingen in afhandeling belastingzaken in Curaçao

Willemstad – Het afgelopen half jaar zijn naar aanleiding van wetswijzigingen (Landsverordening Beroep in Belastingzaken) diverse veranderingen in de afhandeling van belastingzaken in Curaçao ingevoerd.

Wijzigingen:

  • Sinds 1 januari 2016 mogelijk om in belastingzaken een beroepschrift tegen een aanslag in te dienen bij het Gerecht in Eerste Aanleg;
  • Als de belastingplichtige het niet eens is met de beslissing van het Gerecht dan kan hij vervolgens in hoger beroep gaan bij het Hof;
  • Het is vanaf 1 juli 2016 mogelijk om beroep in cassatie aan te tekenen bij de Hoge Raad (in cassatie);
  • Beroepschriften tegen meerdere aanslagen hoeven niet meer gesplitst te worden. Het is voortaan mogelijk om aanslagen over meerdere jaren in één beroepschrift mee te nemen. 

Wijziging in Griffierecht
Op 1 januari 2016 zijn wetswijzigingen ingevoerd die de betaling van griffierecht in belastingzaken regelt. Bij de indiening van een beroepschrift in belastingzaken dient griffierecht te worden betaald. Het griffierecht komt in de plaats van de plakzegels van 5 gulden. Beroepsschriften die vanaf 1 januari 2016 zijn ingediend alsnog de verschuldigde griffierechten moeten worden betaald bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. 

Griffierecht in Eerste Aanleg
Het griffierecht voor de indiening van een beroepsschrift als bedoeld artikel 5, eerste lid, van landsverordening belastingzaken, is vastgesteld op:

   a) Naf. 50 voor een natuurlijk persoon
   b) Naf. 150 voor personenvennootschappen en rechtspersonen

Griffierecht bij hoger beroep
Het griffierecht voor de indiening van een beroepsschrift als bedoeld artikel 17b, eerste lid, van landsverordening belastingzaken, is vastgesteld op:

   a) Naf. 200 voor een natuurlijk persoon
   b) Naf. 500 voor personenvennootschappen en rechtspersonen

Het bedrag is per ingediend beroepschrift ongeacht tegen hoeveel aanslagen in beroep wordt gegaan. De kosten dienen bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie betaald te worden. 

Wetswijziging griffierecht met terugwerkende kracht
De wetswijzigingen met betrekking tot de betaling van griffierecht zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 ingevoerd. (Rechts)personen die vanaf januari 2016 tot heden beroepschriften hebben ingediend moeten alsnog het nieuwe bedrag aan griffierecht bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie komen betalen. Zij zullen hiertoe een schriftelijk verzoek krijgen. Tegelijkertijd met de betaling van het griffierecht kan teruggaaf verkregen worden van de betaalde plakzegels.

Burger beter beschermd
Met de veranderingen is een verbetering tot stand gekomen in de afhandeling van belastingzaken. Zaken worden voortaan sneller door de rechter behandeld en de rechtsbescherming is groter geworden nu tegen de beslissing van het Gerecht in Eerste Aanleg hoger beroep kan worden ingesteld. Deze wetswijzigingen zijn in 2015 al in Aruba en de BES-eilanden en inmiddels ook in Sint Maarten ingevoerd. Zodoende werken alle vestigingen op een uniforme manier. De vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Curaçao, Sint Maarten en Bonaire fungeren als front office, waar de belastingplichtige de beroepschriften indient en het griffierecht betaalt. De administratie, oftewel back office, is  in  Aruba gevestigd.

Klik hier voor Landsbesluit griffierechten beroep in belastingzaken

20 July 2016
Verslag naar gang van zaken Overheids NV's

Rapport civiele enquête ter inzage voor publiek

Willemstad - Het verslag van onderzoeker prof. mr. J.H.M. Willems naar het beleid en de gang van zaken van de Overheids-NV’s Aqualectra, Curoil, Curgas en Refineria di Kòrsou is vanaf heden ter inzage voor publiek bij de griffie van het Hof van Justitie. 

De griffie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 16:00 uur. 

Verzoeker van het onderzoek, het Openbaar Ministerie, stelt het document digitaal beschikbaar voor het publiek op hun website. 

Zie hier de beschikking

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN