24 February 2017
Mr. Giesen nieuwe persrechter Sint Maarten

Philipsburg – Mr. Caroline Giesen is met ingang van 1 maart 2017 de nieuwe persrechter van de vestiging Sint Maarten van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Mr. Giesen volgt voormalig persrechter mr. Mauritsz de Kort op. Zij zal belast zijn met de informatievoorziening over zaken in Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De nieuwe persrechter is sinds 2016 Lid van het Hof van Justitie.

De nieuwe persrechter van Sint Maarten is bereikbaar op het telefoonnummer (+1721) 542 3205 en e-mailadres press@caribjustitia.org

02 February 2017
Gerecht spreekt faillissement uit van DCM

Willemstad - Bij vonnis van donderdag 2 februari 2017 heeft het gerecht te Curaçao het faillissement uitgesproken van NV Curaçaosche Dok Maatschappij (CDM).

Vervolgens heeft de rechter-commissaris bij beschikking toestemming gegeven aan de faillissementscurator tot verkoop van de activa van CDM aan Damen Shipyard Curaçao NV en CDM Holding NV. 

Zoals uit de beschikking blijkt, is deze activatransactie voorafgaand aan het faillissement voorbereid en door de beoogde curator getoetst in het kader van een zogenaamde 'pre-pack'. Volgens de beschikking moet worden aangenomen dat de schade door het faillissement voor in het bijzonder de werknemers en schuldeisers van CDM door de transactie met Damen substantieel beperkt wordt. De 378 werknemers van dok behouden hun werk en de curator ontvangt gelden waarmee ook de concurrente schuldeisers gedeeltelijk betaald zullen kunnen worden. 

De rechter-commissaris overweegt ondermeer dat een pre-pack een nuttig instrument kan zijn om het doorgaans optredende nadeel voor schuldeisers, werknemers en derden als gevolg van een faillissement te beperken en “een bedrijf te redden”. Volgens de beschikking wijzen de gegevens met betrekking tot de gedurende de laatste twintig jaar op Curaçao beëindigde faillissementen van rechtspersonen (circa 400 stuks) uit dat het bij een reguliere faillissementsafwikkeling slechts bij hoge uitzondering tot enige vorm van doorstart komt en dat uitkering aan concurrente schuldeisers, hoe gering ook, een zeldzaamheid is. Het gros van de faillissementen eindigt in een liquidatie van de onderneming, waarna de opbrengsten niet of nauwelijks toereikend blijken te zijn voor de voldoening van de faillissementskosten. De door de curator begeleide doorstart van het Dok beoogt waardeverlies en schade zoveel mogelijk te voorkomen.

Download hier de beschikking

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN