30 November 2018
Schorsing Inspecteur-generaal bij Inspectie voor de Volksgezondheid wordt niet uitgesteld

Willemstad - Op 19 november 2018 heeft de Regering de Inspecteur-generaal bij de Inspectie voor de Volksgezondheid voor een maand geschorst. De Inspecteur-generaal heeft het Gerecht in Ambtenarenzaken verzocht om deze beslissing uit te stellen.

Naar het oordeel van het Gerecht in Ambtenarenzaken heeft de Regering in redelijkheid de Inspecteur-generaal kunnen schorsen nu er een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen hem en de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur. Het belang van de Inspecteur-generaal bij voortzetting van zijn werkzaamheden prevaleert niet boven het algemeen belang dat met zijn schorsing is gediend. Vooralsnog kan niet worden geoordeeld dat de beslissing om de Inspecteur-generaal te schorsen in strijd met het recht is genomen. Dit is slechts een voorlopig oordeel van het Gerecht dat vooruitloopt op een nog in te dienen bodemzaak.

Lees hier de beslissing bij voorraad

19 November 2018
President Hof van Justitie nodigt jonge professionals uit op voorlichtingsbijeenkomst van Stichting WeConnect in Den Haag

Willemstad / Den Haag – President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Eunice Saleh, nodigt jonge professionals uit op een voorlichtingsbijeenkomst van de Stichting WeConnect die op donderdag 29 november bij de Raad van State in Den Haag plaatsvindt. De bijeenkomst is gericht op (jonge) professionals afkomstig uit de eilanden die interesse hebben in een carrière als rechter, griffier of gerechtssecretaris op Aruba, Bonaire, Curaçao of Sint Maarten.

Het programma is van 16:00 tot 18:30 uur. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, zal het programma openen. President Saleh volgt met informatie over het Hof. Daarna deelt Paul Comenencia de ervaringen van de Staatsraad voor Curaçao met medewerkers en stagiaires van het Hof. Rechter in opleiding (rio) Maite de Haseth zal ook aanwezig zijn om te vertellen over haar ervaringen. Uiteraard is er ruimte voor vragen en netwerken.

Interesse? Meld je aan!
De bijeenkomst is gratis en vindt plaats bij de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag. In verband met de beperkte plaatsen is aanmelding verplicht. Aanmelden kan tot 22 november via info@stichtingweconnect.nl.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN