29 April 2020
Vanaf 4 mei tweemeter-rechtspraak bij het Stadhuis

Willemstad - De afgelopen maand zijn de meeste zittingen zowel in eerste aanleg als in hoger beroep langs digitale weg behandeld. Dit in verband met de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus Covid-19 te voorkomen. Inmiddels zijn, na overleg met de dienst G&Gz (voorheen GGD), voorzieningen getroffen waardoor er vanaf 4 mei voor de meeste zaken weer gewone ´fysieke’ zittingen kunnen worden gehouden.

Daarbij gelden tot nader order de volgende uitgangspunten en regels:

  • binnen en buiten de rechtszaal houden personen 2 meter afstand van elkaar;
  • elke partij mag zich door maximaal 1 persoon (bijvoorbeeld een advocaat) laten vergezellen;
  • zittingen vinden plaats zonder publiek;
  • om de openbaarheid te garanderen, zijn leden van pers wel welkom;
  • De behandelend rechter kan verdere aanwijzingen geven voor een ordelijk en veilig verloop van de zitting.

Personen in het bezit van een oproep van het Gerecht of het Openbaar Ministerie mogen naar het Stadhuis komen om die zitting bij te wonen. Voor hen geldt daarmee een ontheffing van de uitgaansbeperkingen. De politie is hierover reeds geïnformeerd.

Als u ziek bent, blijf dan thuis en meldt u zich af voor de zitting via uw advocaat of via oproepingen@caribjustitia.org

Bij de planning van de zittingen zal geprobeerd worden zoveel mogelijk te voorkomen dat veel mensen tegelijkertijd in het Stadhuis moeten verschijnen.

De algemene hygiënevoorschriften gelden ook in het Stadhuis:

  • was uw handen regelmatig en gedurende ten minste 20 seconden met zeep en water of hand desinfecterend middel op basis van alcohol
  • hoest en nies in uw elleboog of een tissue, niet in de handen
  • raak uw ogen, neus en mond niet aan

Voor meer informatie, raadpleeg de website www.gemhofvanjustitie.org/corona of de facebookpagina Hof van Justitie Curaçao.

08 April 2020
VERKEERSZITTINGEN 18 MAART EN 15 APRIL NAAR 26 MEI 2020

Willemstad - In verband met de genomen beslissing van het Hof van Justitie ten einde het risico van verspreiding van het Corona virus te beteugelen, is besloten dat de eerder ingeplande VERKEERSZITTINGEN van 18 maart jongstleden en die van 15 april 2020, geen doorgang zullen vinden.

Deze zittingen worden verplaatst naar dinsdag 26 mei 2020.

Heeft u een boete gekregen met een oproeping voor de zitting van 18 maart 2020? Dan wordt uw zaak behandeld op 26 mei 2020 om 9.00 uur.

Heeft u een boete gekregen met een oproeping voor de zitting van 15 april 2020? Dan wordt uw zaak behandeld op 26 mei 2020 om 14:00 uur.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN