Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

13 September 2021
Uitsluiting personen van gelijk geslacht van het huwelijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel

In het burgerlijk wetboek van Curaçao is bepaald dat een huwelijk slechts kan worden gesloten tussen een man en een vrouw. Bij vonnis van 13 september 2021 heeft het gerecht in eerste aanleg van Curaçao beslist dat deze bepaling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod vastgelegd in artikel 3 van de Staatsregeling (de Curaçaose grondwet). Volgens het gerecht bestaat er geen rechtvaardiging om paren van gelijk geslacht een burgerlijk huwelijk te weigeren, zeker zolang er geen sprake is van een vergelijkbaar wettelijk stelsel zoals een geregistreerd partnerschap. In het vonnis heeft het gerecht stilgestaan bij de toegenomen maatschappelijke acceptatie van affectieve relaties tussen mannen en mannen en vrouwen en vrouwen, zowel wereldwijd, in de regio als in Curaçao. Gewezen is onder meer op de openstelling van het huwelijk in landen als Colombia, Brazilië, Argentinië en Mexico en in Bonaire en Florida. Het gerecht heeft overwogen dat het aan de wetgever is om door de wetgever gewenste maatregelen te treffen om de ongeoorloofde discriminatie op te heffen.

 

02 September 2021
In verband met een Sint Maartense strafzaak in hoger beroep: Kas di Korte op 8, 9 en 10 september gesloten voor publiek

Op 8, 9 en 10 september 2021 wordt een Sint Maartense strafzaak in hoger beroep behandeld.

De zitting wordt behandeld in het Kas di Korte. In verband met de veiligheidsmaatregelen die gelden bij de behandeling van deze strafzaak zal de Front Office op deze drie dagen gesloten zijn voor publiek.

De Front Office zal alleen bereikbaar zijn via Focur@caribjustitia.org. De strafzittingen eerste aanleg van 8 en 10 september 2021 zullen in Marjorie’s Party Palace gehouden worden.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN