24 February 2022
Geen veroordeling Silvania tot rectificatie

Willemstad – Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag bij vonnis geoordeeld dat Minister van Financiën Silvania zijn gedane uitlatingen over een voormalig kabinetschef van het Ministerie niet hoeft te rectificeren.

Het betreft de uitlatingen die Silvania op zijn Facebookpagina heeft gedaan over de overeenkomst van opdracht die in 2021 door de voormalig Minister van Financiën met de vennootschap waar de voormalig kabinetschef directeur van is, is gesloten en uitlatingen over de betrokkenheid van de voormalig kabinetschef bij het automatiseringstraject bij de belastingdienst. Ten aanzien van de uitlatingen van Silvania over de overeenkomst van opdracht is het gerecht van oordeel dat op het moment dat deze werden gedaan deze voldoende steun vonden in het beschikbare feitenmateriaal. Gelet op de ongebruikelijke wijze waarop de overeenkomst van opdracht tussen de voormalig kabinetschef en de voormalig Minister van Financiën tot stand is gekomen, hebben de uitlatingen van Silvania voldoende feitelijke basis en worden deze reeds daarom niet onrechtmatig geacht.

Ten aanzien van de uitlatingen betrekking hebbende op de betrokkenheid van de voormalig kabinetschef bij het automatiseringstraject is het gerecht van oordeel dat deze uitlatingen, voor zover die onrechtmatig jegens die voormalig kabinetschef mochten zijn, reeds voldoende zijn gerectificeerd middels het door Silvania op 7 februari 2022 geplaatste bericht op zijn facebookpagina.

17 February 2022
BeŽdiging Directeur Bedrijfsvoering Hof van Justitie


Vrijdag 11 februari 2022 is drs. J.A.A. (Ton) Rooijers door de President van het Hof mr. Mauritsz de Kort beëdigd in de functie van Directeur Bedrijfsvoering van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hij bekleedt de functie met ingang van 1 februari 2022 en is per deze datum lid van het Bestuur van het Hof.
Door zijn jarenlange ervaring is Ton Rooijers geen onbekende in de rechtspraak. Hij was vanaf januari 2013 tot december 2021 werkzaam als niet-rechterlijk bestuurslid van rechtbank Rotterdam. Daarvoor is hij 11 jaar werkzaam geweest bij rechtbank Haarlem als directeur bedrijfsvoering en bestuurslid. Ton Rooijers is benoemd voor een periode van vijf jaar. Ton Rooijers volgt Coryse Barendregt op.
Met zijn toetreding is het bestuur weer volledig, dat verder bestaat uit Mauritsz de Kort (president), Alexander van Rijen (vicepresident belast met vestiging Sint Maarten), Jacques Keltjens (vicepresident belast met vestiging Aruba) en Maroeska Scholte (vicepresident belast met vestigingen Curaçao en Bonaire).
 

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design¬©passaatdesign.com, developed by SPIN