Orientatiepunten voor straftoemeting

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna: het Hof) heeft besloten om zijn reeds bestaande, interne oriëntatiepunten voor straftoemeting in strafzaken te publiceren. De oriëntatiepunten zien op een aantal veel voorkomende delicten en geven een strafmaat aan waarop de rechter zich kan oriënteren bij de oplegging van de straf op grond van het volwassenenstrafrecht. De oriëntatiepunten zijn gebaseerd op de straftoemeting voor een bepaald modaal feit (de meest voorkomende verschijningsvorm van het strafbare feit) die in de afgelopen jaren in eerste aanleg en in hoger beroep is gehanteerd in Aruba, Curaçao, Sint Maarten en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De oriëntatiepunten zijn tot stand gekomen na een inventarisatie van de bestaande praktijk van de straftoemeting en na een evaluatie daarvan door de (straf)rechters in de gerechten in eerste aanleg en het Hof.

Lees verder

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN