Kas di Korte ta traha na kas

Het Kas di Korte is gesloten. Waar op een normale werkdag zo’n 120 medewerkers zich inzetten voor de rechtspraak en vele rechtzoekenden, procespartijen en publiek zittingen bijwonen of stukken komen indienen of ophalen, is het nu een stille bedoening. Lege zittingszalen, lege kantoorkamers, op een enkele verdwaalde parketwacht of medewerker na. Slechts de hoognodige zittingen worden gehouden en dan veelal per videoconference en niet inhoudelijk. Maar dat betekent niet dat we stil zitten! De rechtspraak vindt nu thuis plaats. Rechters en griffiers schrijven vanuit huis uitspraken, bereiden komende zaken voor en werken stukken uit ten behoeve van ingestelde hoger beroepen en cassaties en de administratief medewerkers ontvangen processtukken digitaal en blijven zorgen voor de registratie en de planning. Iedereen doet zo zijn best om de rechtspleging draaiend te houden.

----------------------------------------------------------------------------

AR-Procedure  (Maandagrolzitting)  bij het Gerecht in eerste aanleg van Curacao tijdens de Corona-maatregelen  

(19 april tot en met  30 april 2021)

 

Bent u opgeroepen voor een nieuwe civiele zaak op de maandagrol? 

Blijf thuis, kom niet naar het Kas di Korte op maandagochtend. Meldt u zich per e-mail of whatsapp bij de griffie door uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer en het zaaknummer door te geven. Dan hoort u hoe uw zaak verder zal verlopen.

Bent u partij bij een lopende zaak?

Als u aan de beurt bent om een processtuk in te dienen: de zaak wordt in dezelfde stand doorgeschoven naar een andere zitting.
Als u een uitspraak verwacht in uw zaak: geef uw e-mailadres en/of telefoonnummer en het zaaknummer door aan de griffie. Alle uitspraken worden momenteel aangehouden.

Bent u advocaat?

Ook in uw zaken geldt het bovenstaande. U wordt daarnaast op de gebruikelijke manier via de rol geïnformeerd.

Superspoedzaken

In urgente zaken gelden afwijkende, door de rechter te bepalen procedureregels.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van het hof: www.gemhofvanjustitie.org/corona/curacao en op de Facebook pagina  https://www.facebook.com/hvjCuracao 

Contact

In alle gevallen krijgt u bericht van de griffie over het vervolg van uw zaak. U kunt ook zelf contact opnemen met de griffie uitsluitend via bocivielar@caribjustitia.org

Let op:

De whatsapp griffie: +599 9 692-4438 is uitsluitend te gebruiken voor het aanleveren van uw gegevens  zoals hiervoor bedoeld en NIET voor vragen)

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Nieuwe zaken en andere processtukken per e-mail

Wanneer u stukken per e-mail stuurt, houd rekening met het volgende. Een e-mail met een omvang van meer dan 10 mb kan het gerecht niet ontvangen. In geval het u niet lukt om uw e-mails kleiner te houden dan 10 mb, kunt u gebruik maken van We Transfer. 

Nadat u de stukken digitaal heeft verzonden en het gaat om een nieuwe zaak dan ontvangt u een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over de hoogte van de griffierechten die u dient over te maken en de zegelkosten die u dient te voldoen.

Na voltooiing van de overboeking, dient u het digitale overboekingsbewijs en een scan (in kleur) van de zegels op de eerste pagina van de originele stukken per e-mail te versturen naar ons.

Daarop ontvangt u van ons een reactie met een zaaknummer of aanvullende vragen/instructies.

U dient de digitaal ingediende stukken, na afloop van de lockdown,  alsnog in hardcopy bij de Frontoffice af te geven.

Tevens verzoeken wij u om uitsluitend via de mail Focur@caribjustitia.org contact op te nemen met de Frontoffice.

Zegels

Mocht uw kantoor geen zegels meer in voorraad hebben, kunt u dat aangeven bij het indienen van uw digitale verzoekschrift(en)/ stuk(ken). Het hof kan u, zolang de voorraad strekt, zegels aanbieden.

Vermeld dan bij de overboeking “zegels+ partijnamen” of als u al in het bezit bent van een zaaknummer “zegels+ zaaknummer”.

Voor de volledigheid treft u hieronder ons rekeningnummer:

*Griffiegeld: MCB # 23362904 t.n.v. Gemeenschappelijk Hof van Justitie “Griffiegelden”

Maduro & Curiel’s Bank N.V. Curacao

SWIFT (BIC) Code MCBKCWCU

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Bericht Advocatuur

1.         Er zullen tot en met 30 april 2021 geen fysieke (rol)zittingen worden gehouden.

Dit geldt zowel voor de ‘maandagrol’ (AR-zaken), de ES-rol als voor de EJ-rol.

De rolhandelingen op de ES-rol en de EJ-rol worden met 4 weken aangehouden.

2.         Vonnissen en beschikkingen worden aangehouden.

De aangehouden vonnissen en beschikkingen in  kort gedingen, arbeidszaken, EJ en ES zaken worden in de week van 3 mei uitgesproken.

De aangehouden vonnissen in AR zaken worden op de rolzitting van 10 mei uitgesproken.

3.         Proceshandelingen zullen worden aangehouden in dezelfde stand, volgens het volgende schema:

maandagrol 19 april  2021 ->  maandagrol van 31 mei  2021;

4.          Indien een gedaagde of verweerder (persoonlijk of bij gemachtigde) TOCH stukken wil indienen is het mogelijk om deze per mail te sturen naar bocivielar@caribjustitia.org

5.         Wil een gedaagde of verweerder zich (persoonlijk of bij gemachtigde) stellen, dan kan dat op de dag van de rolzitting per mail aan de griffie worden doorgegeven. De volgende handeling in de procedure zal  per mail of whatsapp aan partijen worden meegedeeld.          

6.         Nieuwe zaken op de rol waarin zich niemand voor de gedaagde/verweerder meldt, zullen worden aangehouden tot de volgende rolzitting volgens het hierboven vermelde schema.

Het Hof monitort de situatie om passende maatregelen te nemen en bij te stellen in het belang van de gezondheid van alle medewerkers, partijen en bezoekers. Wij houden U verder op de hoogte.

  

Contactinformatie en openingstijden

Aruba: 
T: (+297) 5265432
E: griffie-GEAAruba@caribjustitia.org 
Facebook GEA Aruba
Openingstijden: 8:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00 uur

Bonaire:
T: (+599) 7175102
E: griffiebonaire@caribjustitia.org 
Facebook Gerecht in eerste aanleg Bonaire

Openingstijden: 8:00 - 12:00 uur

Curaçao:
T: (+5999) 463 4173 
E: focur@caribjustitia.org 
Facebook Hof van Justitie Curaçao 
Openingstijden: 9:00 - 12:00 uur 

Sint Maarten:
E: griffiesintmaarten@caribjustitie.org
Facebook Courthouse Sint Maarten
Openingstijden: 8:00 - 12:00 uur / 13:30 - 16:00 uur

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN