Persberichten

21 August 2017
Twee vergaderingen in grote insolventiezaken deze week

Willemstad – Op de agenda van het gerecht in eerste aanleg van Curacao staan deze week twee vergaderingen in grote insolventiezaken.

Curaçaose Dok Maatschappij
Dinsdag 22 augustus is de zogenaamde verificatievergadering in het faillissement van NV Curaçao Dok Maatschappij. In die vergadering wordt door de rechter-commissaris vastgesteld welke vorderingen van schuldeisers worden erkend. De erkende vorderingen delen uiteindelijk mee in uitdeling van de in het faillissement beschikbare gelden. De curator in het faillissement van CDM is mr. Huizing.

Insel Air
Vrijdagmiddag wordt in “raadkamer” de schuldeisersvergadering in de surseance van Insel Air International BV gehouden. Dit is een besloten zitting waarin alleen schuldeisers toegelaten worden. De schuldeisersvergadering beslist of het uitstel van betaling dat in maart van dit jaar voorlopig aan Insel werd verleend, kan worden verlengd (met in beginsel een jaar). Als de surseance niet wordt verlengd, zal het faillissement kunnen worden uitgesproken. De bewindvoerder in de surseance van Insel is mr. Van den Heuvel.

18 August 2017
Grote Zaal in ‘Stadhuis’ gereed voor gebruik

Willemstad – Maandag 21 augustus 2017 wordt de Grote Zaal in het Gerechtsgebouw op Curaçao weer in gebruik genomen. De afgelopen weken was de Grote Zaal, die vooral voor strafzaken wordt gebruikt, gesloten voor publiek in verband met onderhoudswerkzaamheden. 

De zaal was toe aan een opknapbeurt. Zo zijn er nieuwe tapijten gelegd en hebben de muren en het plafond een nieuwe verflaag gekregen. De houten wanden en tafels hebben ook een nieuwe vernislaag gekregen. Verder zijn led lampen geplaatst langs de muren om te besparen op de elektriciteitskosten.
 
Het hele gebouw is echter toe aan verbouwing. De laatste grote verbouwing aan het Gerechtsgebouw, ook wel bekend als het ‘Stadhuis’ of ’21 Trapi’, was 30 jaar geleden. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is een groeiende organisatie en daar moet ook het gebouw op toegerust worden.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN