Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

12 December 2019
Reces en ATV-dagen Gemeenschappelijk Hof van Justitie tijdens de feestdagen

In verband met de feestdagen hebben de vestigingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie reces. Op de vestiging Aruba begint het reces op maandag 16 december. De vestiging Curaçao heeft reces vanaf donderdag 19 december. Vestiging Bonaire volgt vanaf vrijdag 20 december en vestiging Sint Maarten vanaf maandag 23 december. Het reces duurt op alle vestigingen tot en met 3 januari. Gedurende het reces zullen in beginsel geen zittingen worden gehouden anders dan in kort geding, in andere spoedeisende zaken en enkele geplande zittingen.

ATV dagen
Alle vestigingen zijn op dinsdag 24  en dinsdag 31 december en donderdag 2 januari gesloten in verband met Arbeidsverkortingsdagen (ATV-dagen).

De balies van de vestigingen zijn, behalve op de feestdagen en ATV-dagen, tijdens de normale kantooruren geopend.

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie wenst een ieder op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Sint Eustatius fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar.

06 December 2019
Update situatie KNSM gebouw

Reparaties, verbetermaatregelen en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd na ziekmeldingen 

Willemstad - Op advies van het bureau bpo Curaçao werden in het afgelopen weekend diverse reparaties en verbetermaatregelen aan het aircosysteem gerealiseerd en werd het KNSM gebouw, waar een aantal afdelingen van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie zijn gevestigd,  nog eens grondig opgeruimd en schoongemaakt. Een aantal van deze werkzaamheden waren overigens al in het weekend van 23 en 24 november en zelfs eerder begonnen. 

Donderdag 28 november jl. meldde een aantal collega’s van de Back Office dat zij zich ziek voelden en zijn naar buiten gegaan om te luchten. Een aantal hiervan heeft vervolgens het werk neergelegd en heeft de vakbonden erbij gehaald. Ook waren de media aanwezig bij het KNSM gebouw. Conform het ziektemeldingsbeleid van het Hof is de groep, 8 collega’s van de Back Office en 1 van het secretariaat, geadviseerd zich ziek te melden en naar de huisarts te gaan. Deze week hadden zij zich bij de arbodienst gemeld en intussen zijn nog drie collega’s  AO.

De medewerkers van de afdelingen Front Office en Div (Archief) zijn na vorige week doorgegaan met hun werkzaamheden. Klanten konden nog steeds, zoals gebruikelijk, bij de Front Office terecht. Donderdagmiddag 28 november, vrijdag 29 november en maandag 2 december was de afdeling Back Office nog steeds beperkt bereikbaar door de afwezige collega’s. Deze week werd de afdeling Back Office extra ondersteund door twee collega’s van de Administratieve Ondersteuning van Aruba en drie uitzendkrachten.

Klachten en metingen
Vanaf augustus zijn er met regelmaat klachten van medewerkers over het KNSM gebouw. Diverse onderzoeken en metingen zijn gedaan, ook na eerder overleg met de vakbonden. Naar aanleiding van gedane aanbevelingen zijn diverse  verbeteracties uitgevoerd vanaf eind augustus t/m oktober. Sommige medewerkers bleven echter klachten houden die zich verergerden na de langdurige stroomuitval op 4 november. Op 19 november vond daarom een uitgebreid 2nd opinion onderzoek in KNSM gebouw plaats door het bureau bpo Curaçao. Onderzoek wees uit dat de luchtkwaliteit waarden binnen de norm waren,  maar dat er wel (bouw) stof in het gebouw en het aircosysteem aanwezig was. 

Het management van de vestiging Curaçao betreurt het zeer dat collega’s zich ziek voelen, maar benadrukt dat er alles aan gedaan wordt om de problemen op te lossen zodat collega’s in een verantwoorde en gezonde omgeving kunnen werken. Helaas is er voor de komende maanden, tot aan de verhuizing, geen andere locatie waar de afdelingen geplaatst kunnen worden. 

Verhuizing vestiging Curaçao in voorjaar
In het voorjaar verhuist de hele vestiging Curaçao naar het voormalig KPMG gebouw. Bij de voorbereidingen is rekening gehouden met onder andere anti allergene vloerbedekking en een goede en gezonde luchtventilatie en deugdelijke airco installatie.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN