13 September 2021
Uitsluiting personen van gelijk geslacht van het huwelijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel

In het burgerlijk wetboek van Curaçao is bepaald dat een huwelijk slechts kan worden gesloten tussen een man en een vrouw. Bij vonnis van 13 september 2021 heeft het gerecht in eerste aanleg van Curaçao beslist dat deze bepaling in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod vastgelegd in artikel 3 van de Staatsregeling (de Curaçaose grondwet). Volgens het gerecht bestaat er geen rechtvaardiging om paren van gelijk geslacht een burgerlijk huwelijk te weigeren, zeker zolang er geen sprake is van een vergelijkbaar wettelijk stelsel zoals een geregistreerd partnerschap. In het vonnis heeft het gerecht stilgestaan bij de toegenomen maatschappelijke acceptatie van affectieve relaties tussen mannen en mannen en vrouwen en vrouwen, zowel wereldwijd, in de regio als in Curaçao. Gewezen is onder meer op de openstelling van het huwelijk in landen als Colombia, Brazilië, Argentinië en Mexico en in Bonaire en Florida. Het gerecht heeft overwogen dat het aan de wetgever is om door de wetgever gewenste maatregelen te treffen om de ongeoorloofde discriminatie op te heffen.

 

02 September 2021
In verband met een Sint Maartense strafzaak in hoger beroep: Kas di Korte op 8, 9 en 10 september gesloten voor publiek

Op 8, 9 en 10 september 2021 wordt een Sint Maartense strafzaak in hoger beroep behandeld.

De zitting wordt behandeld in het Kas di Korte. In verband met de veiligheidsmaatregelen die gelden bij de behandeling van deze strafzaak zal de Front Office op deze drie dagen gesloten zijn voor publiek.

De Front Office zal alleen bereikbaar zijn via Focur@caribjustitia.org. De strafzittingen eerste aanleg van 8 en 10 september 2021 zullen in Marjorie’s Party Palace gehouden worden.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN