04 April 2022
Nieuw lid Raad voor de Rechtshandhaving

WILLEMSTAD - Op 29 maart 2022 is mw. Marylène Koelewijn door de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, mr. Mauritsz de Kort, beëdigd als lid van de Raad voor de Rechtshandhaving.

Na een aantal jaren in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, vervulde Marylène Koelewijn vanaf 1995 diverse functies binnen (en buiten) het Openbaar Ministerie, laatstelijk die van plaatsvervangend hoofdofficier van justitie. Vanaf 2016 tot 2022 was zij tevens commissielid van de Nederlandse Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

De Raad voor de Rechtshandhaving is een rechtspersoonlijkheid bezittend interlandelijk orgaan van Curaçao, Sint Maarten en Nederland (voor zover het betreft de BES-eilanden). Dit orgaan is belast met de algemene inspectie van de organisaties van de justitiële keten – met uitzondering van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie – in Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Raad kijkt daarbij naar de effectiviteit, de kwaliteit van de taakuitoefening en het beheer. Daarnaast is de Raad belast met de algemene inspectie van de kwaliteit en effectiviteit van de justitiële samenwerking tussen de landen.

04 April 2022
Schutters club “El Capitan” in hoger beroep alsnog veroordeeld tot 20 en 18 jaar cel voor doodslag en poging doodslag. Geen sprake van zelfverdediging.

Phillipsburg – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft gisteren de verdachten (D.J.E. O., 27 en S.O.J. R., 23) van de schietpartij op 31 december 2018 bij de club “El Capitan” in Sint Maarten veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar (O.) en 18 jaar (R.). Bij die schietpartij is het slachtoffer M.M. G.L. door de verdachten van achteren doodgeschoten en is de wegrennende W.E. J. door meerdere kogels geraakt. Daarnaast is R. veroordeeld voor een mishandeling gepleegd op 27 september 2020 en verboden vuurwapen- en munitiebezit op 23 december 2020.

In eerste aanleg was het Gerecht van oordeel dat sprake was van zelfverdediging, dat de verdachten zich hebben moeten verdedigen tegen een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding door de slachtoffers G.L. en J. Het Gerecht heeft in maart 2020 de verdachten ontslagen van alle rechtsvervolging ten aanzien van de doodslag op G.L. en de poging doodslag op J.

In hoger beroep oordeelt het Hof anders dan het Gerecht dat geen sprake was van zelfverdediging. De door de verdediging aan het noodweerverweer ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden zijn niet aannemelijk geworden. Derhalve is in hoger beroep niet komen vast te staan dat sprake was van een ogenblikkelijke wederrechtelijke aanranding waartegen een noodzakelijke verdediging van de verdachten geboden was. Daartoe heeft het Hof kort gezegd overwogen dat niet aannemelijk is geworden dat de slachtoffers G.L. en J. de agressoren waren en dat sprake was van een voor de verdachten levensbedreigende situatie. Verder acht het Hof het niet aannemelijk geworden dat G.L. en J. ten tijde van de schietpartij een vuurwapen bij zich hadden. Het Hof stelt vast dat G.L. wegliep nadat er een woordenwisseling had plaatsgevonden tussen de verdachten enerzijds en G.L en J. anderzijds, dat de verdachten vervolgens 6 kogels op de rug van die weglopende G.L. hebben afgevuurd, waarbij G.L. 5 keer van achteren is geraakt. G.L. heeft deze aanval van achteren niet overleefd. Op het moment dat G.L. door de verdachten werd neergeschoten, rende J. weg. De verdachten volgden, beiden schietend, die J., terwijl J. van de verdachten wegrende en vluchtte voor zijn leven. De wegrennende en vallende J. is maar liefst 9 keer van achteren beschoten door de verdachten, waarbij 2 kogels in zijn rug zijn tegengehouden door het kogelwerend vest dat J. droeg.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN