Mediation naast Rechtspraak

Per 1 januari 2017 is het mogelijk in een rechtszaak mediation te gebruiken.Dit kan vooralsnog alleen op vestiging Curacao. Vestiging Aruba volgt binnenkort. Indien beide partijen dit wensen verwijst de rechter hun naar een gediplomeerde mediatior. Let op: Het Hof heeft dan ook een verwijsfunctie en heeft geen mediators in dienst. 

Mediation is een manier om conflicten op te lossen, waarbij partijen zelf, onder begeleiding, samen naar de beste oplossing zoeken. Je kiest voor mediation als je bijvoorbeeld na een conflict nog een goede relatie wilt behouden en partijen bereid zijn om met elkaar te praten.

Mediation kan in bijna elk soort conflict worden toegepast. Denk aan arbeidsconflicten, familie- en consumentenzaken, burenruzies of een geschil met de overheid. Meer weten over mediation? Kijk op www.mediationverwijzer.org

Mediation verwijzer

Wilt u weten of een mediation
voor u zinvol is?

Doet u dan de "Mediation-Test" op www.mediationverwijzer.org

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN