STAGES

🌵Caribbean Summer Court🌵
augustus ‘23


✅ Heb je eindexamen gedaan in Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba?

✅ Studeer je rechten aan de Universiteit van Aruba, de Universiteit van Curaçao of een Nederlandse universiteit?

✅ Behaal je bovengemiddelde studieresultaten en heb je serieuze interesse in de rechtspleging in de Dutch Caribbean?

✅ Wil je een vakantie ‘thuis’ combineren met een intensieve stage van drie weken bij het Gemeenschappelijk Hof?


Dan kun jij in aanmerking komen voor een van de drie Caribbean Summer Court-stageplaatsen (en een ticketvergoeding).

Wat: een stage van drie weken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie
Wanneer: augustus ‘23
Waar: Aruba, Curaçao, Sint Maarten

Mail je cv met cijferlijst en een korte motivatie uiterlijk 26 maart 2023 naar stages@caribjustitia.org.

Binnen twee weken na die datum ontvang je bericht.

Caribbean Summer Court is een korte, intensieve stage bij (een van de vestigingen van) het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Bonaire, Curacao en Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba in de maand augustus. Caribbean Summer Court is in het bijzonder bedoeld voor universitaire rechtenstudenten met bovengemiddelde studieresultaten die (een deel van) hun jeugd op de eilanden hebben gewoond. Er is plaats voor drie stagiaires, die gelijktijdig stagelopen. Tijdens de stage krijg je een goed beeld van het rechterlijk werk en word je ingezet op de afdelingen civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Aan het slot van de stage ontvangt de stagiair een certificaat van deelname. Het Hof betaalt een bescheiden stagevergoeding en een vergoeding voor je vliegticket. Eventuele kosten van verblijf worden niet vergoed.

-----------------------------------------------------------------

Het Gemeenschappelijk Hof biedt studenten de mogelijkheid stage te lopen. De mogelijkheden variëren per vestiging. De stageplaatsen zijn bedoeld voor rechtenstudenten van de universiteiten en hogescholen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, maar ook studenten uit Nederland of Suriname met een band met de eilanden zijn - indien er plaatsingsmogelijkheden zijn - van harte welkom.

In de periode 2023 – 2024 zijn er enkele plaatsen voor de volgende stages:

  • WO-stage (maximaal twee maanden) 
  • HBO-stage (duur afhankelijk van het onderwijsprogramma) 
  • Scholierenstage (een week)
  • Caribbean Summer Court (drie weken in augustus) - Curaçao, Aruba

WO-stage

Tijdens de stage (twee maanden, viereneenhalve dag per week) verricht je werk op het niveau van een beginnend juridisch medewerker. Dit betekent dat je, onder begeleiding, o.a.:

- dossiers voorbereidt;
- de rechter ondersteunt tijdens de zitting;
- aan de slag gaat met het schrijven van conceptuitspraken;
- onderdeel uitmaakt van het team waar je stage loopt en deelneemt aan alle activiteiten en overleggen.

Deze stage is bedoeld voor vergevorderde bachelor-studenten en voor masterstudenten, met goede studieresultaten en goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands. Het Hof betaalt een bescheiden stagevergoeding. Eventuele kosten van vervoer en verblijf worden niet vergoed.

HBO-stage

Bij een HBO-stage (duur afhankelijk van het onderwijsprogramma, viereneenhalve dag per week) word je ingezet binnen een team administratie van de griffie. De griffie zorgt ervoor dat het dossier van een zaak compleet is en beoordeelt of voldaan is aan bepaalde formele eisen zodat de zaak aan de rechter kan worden voorgelegd. Als stagiair stel je standaardbrieven op, registreer je de voortgang van het dossier in het registratiesysteem, onderhoud je telefonisch en per e-mail contact met de advocaten of partijen in een zaak en plan je de zittingen. Je woont ook zittingen bij, waardoor je inzicht krijgt in de manier waarop rechters argumenten afwegen en tot een oordeel komen. In overleg kun je een bepaald project of een bepaald onderzoek uitvoeren. Bij de planning en duur van de stage kan rekening worden gehouden met de eisen die jouw studie daaraan stelt. Ook bij het bedrijfsbureau (bijvoorbeeld HR, IT, Finance) zijn stagemogelijkheden. Het Hof betaalt een bescheiden stagevergoeding. Eventuele kosten van vervoer en verblijf worden niet vergoed.

Scholierenstage

Dit is een 'snuffelstage' van een week voor scholieren uit de bovenbouw van lokale middelbare scholen.

 

_____________________________

Heb je interesse in een van de stages?

Mail je cv met cijferlijst en een korte motivatie naar stages@caribjustitia.org. Vermeld daarbij de periode waarin je stage zou willen lopen. Binnen twee weken ontvang je bericht.

______________________________

 

 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN