HOGE RAAD

De Hoge Raad der Nederlanden (hierna: Hoge Raad) is gevestigd in Den Haag, Nederland, en is de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland. Dit geldt ook als zodanig voor de Nederlandse Antillen en Aruba op civielrechtelijk en strafrechtelijk gebied.

De Hoge Raad in Nederland treedt dus ook op als cassatierechter voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Hoge Raad heeft de bevoegdheid uitspraken van het Hof te casseren (dat is: vernietigen). Het is niet bij alle uitspraken van het Hof mogelijk om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

In de cassatierechtspraak van de Hoge Raad worden niet de feiten opnieuw in behandeling genomen maar alleen zogenaamde rechtsvragen: zijn het recht en de procedurele rechtsregels door de rechter wel goed toegepast? In de procedure bij de Hoge Raad geldt de verplichting van procesvertegenwoordiging. Dat wil zeggen dat partijen niet persoonlijk de procedure bij de Hoge Raad kunnen starten. Dit wordt gedaan door cassatieadvocaten.

Tussen Gerecht en Hoge Raad

Als een zaak bij de Hoge Raad in behandeIing wordt genomen, zijn er al verschillende stappen gepasseerd.

– Een zaak begint bij het gerecht, in eerste aanleg.

– Als een of meer partijen het niet eens zijn met de uitslag, kan een hoger beroep worden aangetekend, bij het Hof van Justitie.

– De volgende stap is, dat een partij ‘in cassatie gaat’ bij de hoogste rechterlijke instantie in het Koninkrijk: de Hoge Raad.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN