STRAFRECHT

Het strafrecht en het strafprocesrecht beschrijven:
 – wat strafbaar is; (Daarmee bepaalt het strafrecht voor welke gedrag men kan worden gestraft.)
– onder welke voorwaarden de Staat de bevoegdheid heeft om een persoon of instantie te straffen wegens overtreding van de wet;
– op welke manier de Staat een persoon of instantie kan straffen wegens schending van de wet.

In het strafrecht wordt onderscheid gemaakt tussen een overtreding en een misdrijf. Bij een overtreding gaat het om een minder ernstig vergrijp. Het rijden zonder verzekeringspapieren is een voorbeeld van een overtreding. Bij een misdrijf gaat het om een ernstiger schending van de wet. Het plegen van een diefstal of het plegen van een moord zijn voorbeelden van misdrijven.

Het strafrecht is geregeld in de Arubaanse en Nederlands-Antilliaanse Wetboeken van Strafrecht.

Strafproces
Klik hier voor de folder over het strafproces.

Aanhoudingsprotocol
Klik hier voor meer informatie over het aanhoudingsprotocol GEA op Curaçao.

Voorwaardelijke en onvoorwaardelijke straf

Iemand die van de rechter een voorwaardelijke straf krijgt, moet zich voor een bepaalde periode aan bepaalde voorwaarden houden. Doet hij dat niet, dan krijgt hij alsnog zijn straf. Doet hij dat wel, dan komt de straf na die periode te vervallen.

Als een rechter iemand onvoorwaardelijk straft moet hij de straf ondergaan. Hij moet dan bijvoorbeeld een boete betalen, onbetaald gaan werken of de gevangenis in.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN