Persberichten

13 January 2021
Twaalf maanden gevangenisstraf en twee jaar ontzegging rijbevoegdheid J.C. voor doodrijden moeder en kind

Willemstad – Het Gerecht in eerste aanleg heeft op 13 januari 2021 de verdachte J.C. conform de eis van het openbaar ministerie veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een periode van twee jaar. Het Gerecht acht het wettig en overtuigend bewezen dat op 16 augustus 2019 door schuld van de verdachte een jonge moeder en haar baby bij een verkeersongeval op de Helmin Magno Wiels Boulevard zijn komen te overlijden.

Naar het oordeel van het Gerecht heeft de verdachte zeer onvoorzichtig gereden door met een aanzienlijk hogere snelheid dan daar is toegestaan door rood licht te rijden en niet te remmen voor de voetganger die even verderop met haar kind in de armen overstak, waardoor een aanrijding met hen is ontstaan. Het Gerecht heeft dit vastgesteld op basis van het onderzoek door de politie, verklaringen van getuigen, informatie van de forensisch patholoog en de eigen verklaringen van de verdachte. De verweren van de verdediging, dat de verdachte niet te hard reed, door oranje is gereden en dat het slachtoffer zelf onvoorzichtig is geweest, worden door het Gerecht verworpen. Het wordt door het Gerecht de verdachte zwaar aangerekend dat hij zijn verantwoordelijkheid als verkeersdeelnemer met fatale gevolgen heeft verwaarloosd. Het ongeval heeft niet alleen op de familie van det slachtoffers grote impact gehad, maar ook op de verschillende getuigen en de verdachte en zijn familie. De verdachte zal voor de rest van zijn leven moeten leven met de omstandigheid dat hij, door zijn rijgedrag, twee jongen mensen het leven heeft benomen.

Bij de bepaling van de straf heeft het Gerecht gekeken naar de oriëntatiepunten die de strafrechters gebruiken bij dit soort zaken. Het Gerecht heeft strafverhogend laten meewegen dat het hier niet om één maar twee slachtoffers gaat en dat de verdachte niet heeft erkend dat hij fouten heeft gemaakt, maar de schuld van het ongeval bij het slachtoffer legt.

Lees hier het vonnis

03 December 2020
Maximale gevangenisstraf voor dubbele doodslag en poging moord bij kapperszaak

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 40-jarige man A.A. O. uit Curaçao veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaren voor een schietpartij op 23 mei 2018 aan de Kaya Afghanis.

Geen dubbele moord maar dubbele doodslag
Bij die schietpartij in en nabij een kapperszaak vielen twee dodelijke slachtoffers, te weten de 19-jarige J.D.E. P. en de 23-jarige R.J.M.M.. De 26-jarige kapper S.I. T. raakte levensgevaarlijk gewond.

Anders dan het Gerecht in eerste aanlegkomt het Hof niet tot bewezenverklaring van een dubbele moord, maar tot een dubbele doodslag. Het Hof acht namelijk niet bewezen dat de verdachte van tevoren het plan had om naast de kapper ook de twee in de kapperszaak aanwezige personen te beschieten. Evenmin kan vastgesteld worden dat de verdachte wist dat zij daar aanwezig waren. De beslissing om ook op hen te schieten vond plaats in een dermate kort tijdsbestek dat dat een contra-indicatie oplevert voor moord, aldus het Hof.

Het schieten op de kapper levert wel een poging tot moord op. De verdachte heeft die avond ruim de tijd gehad en genomen om na te denken wat hij zou doen als hij niet betaald zou worden door de kapper voor een geleverd vuurwapen, aldus de rechters.

De verdachte heeft zich aan zeer ernstige feiten schuldig gemaakt volgens het Hof. Hij is met een shotgun op de slachtoffers afgegaan en heeft gericht op hen alle drie geschoten. Alle slachtoffers zijn vol geraakt in de borst en één werd ook in het hoofd geschoten. S.I. T., die deze aanslag heeft overleefd, heeft levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. Na een langdurige medische behandeling in Colombia waar hij meermalen op het randje van de dood heeft gebalanceerd, ondervindt hij nog steeds ernstige lichamelijke beperkingen die hij zijn leven lang zal moeten dragen. De onverschilligheid waarmee de verdachte tot deze schietpartij is overgegaan is even laakbaar als schokkend te noemen. Het handelen van de verdachte heeft de samenleving van Curaçao bovendien ernstig geschokt. Niet alleen omdat er drie slachtoffers te betreuren zijn, maar tevens omdat de verdachte een professioneel shotgun instructeur was en in dienst was van een bedrijf dat mensen en hun goederen pleegt te beveiligen, aldus de drie rechters.

Richtlijnen Hof
Het Hof legt uit waarom het ondanks het feit dat in hoger beroep dubbele doodslag in plaats van dubbele moord bewezen wordt verklaard, toch tot dezelfde strafoplegging, de hoogste tijdelijke gevangenisstraf die ons wetboek kent, namelijk 30 jaren, komt.

Het Hof overweegt daarover dat in de richtlijnen van het Hof voor een doodslag als indicatie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10-12 jaren wordt gegeven. Voor moord wordt als indicatie een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren vermeld. Bij poging tot moord levert dat een indicatie van 12 jaren gevangenisstraf op. Er zijn het Hof geen straf verminderende factoren gebleken die tot afwijking van deze uitgangspunten aanleiding geven. Het Hof heeft daarbij tevens gelet op de conclusies van de deskundigen, de psycholoog en psychiater, in deze zaak, die hebben aangegeven dat het herhalingsgevaar bovengemiddeld is en de verdachte volledig toerekeningsvatbaar moet worden geacht.

De verdachte heeft tot en met het hoger beroep ontkend iets met de schietpartij te maken te hebben. De kapper is als getuige ter terechtzitting door de drie rechters gehoord en bleef bij zijn verklaring dat hij zeker weet dat het de verdachte is die op hem en zijn vrienden heeft geschoten die avond.

De strafoplegging is conform de eis van het openbaar ministerie. De verdachte en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.

Lees hier het vonnis

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN