Persberichten

06 December 2019
Update situatie KNSM gebouw

Reparaties, verbetermaatregelen en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd na ziekmeldingen 

Willemstad - Op advies van het bureau bpo Curaçao werden in het afgelopen weekend diverse reparaties en verbetermaatregelen aan het aircosysteem gerealiseerd en werd het KNSM gebouw, waar een aantal afdelingen van de vestiging Curaçao van het Hof van Justitie zijn gevestigd,  nog eens grondig opgeruimd en schoongemaakt. Een aantal van deze werkzaamheden waren overigens al in het weekend van 23 en 24 november en zelfs eerder begonnen. 

Donderdag 28 november jl. meldde een aantal collega’s van de Back Office dat zij zich ziek voelden en zijn naar buiten gegaan om te luchten. Een aantal hiervan heeft vervolgens het werk neergelegd en heeft de vakbonden erbij gehaald. Ook waren de media aanwezig bij het KNSM gebouw. Conform het ziektemeldingsbeleid van het Hof is de groep, 8 collega’s van de Back Office en 1 van het secretariaat, geadviseerd zich ziek te melden en naar de huisarts te gaan. Deze week hadden zij zich bij de arbodienst gemeld en intussen zijn nog drie collega’s  AO.

De medewerkers van de afdelingen Front Office en Div (Archief) zijn na vorige week doorgegaan met hun werkzaamheden. Klanten konden nog steeds, zoals gebruikelijk, bij de Front Office terecht. Donderdagmiddag 28 november, vrijdag 29 november en maandag 2 december was de afdeling Back Office nog steeds beperkt bereikbaar door de afwezige collega’s. Deze week werd de afdeling Back Office extra ondersteund door twee collega’s van de Administratieve Ondersteuning van Aruba en drie uitzendkrachten.

Klachten en metingen
Vanaf augustus zijn er met regelmaat klachten van medewerkers over het KNSM gebouw. Diverse onderzoeken en metingen zijn gedaan, ook na eerder overleg met de vakbonden. Naar aanleiding van gedane aanbevelingen zijn diverse  verbeteracties uitgevoerd vanaf eind augustus t/m oktober. Sommige medewerkers bleven echter klachten houden die zich verergerden na de langdurige stroomuitval op 4 november. Op 19 november vond daarom een uitgebreid 2nd opinion onderzoek in KNSM gebouw plaats door het bureau bpo Curaçao. Onderzoek wees uit dat de luchtkwaliteit waarden binnen de norm waren,  maar dat er wel (bouw) stof in het gebouw en het aircosysteem aanwezig was. 

Het management van de vestiging Curaçao betreurt het zeer dat collega’s zich ziek voelen, maar benadrukt dat er alles aan gedaan wordt om de problemen op te lossen zodat collega’s in een verantwoorde en gezonde omgeving kunnen werken. Helaas is er voor de komende maanden, tot aan de verhuizing, geen andere locatie waar de afdelingen geplaatst kunnen worden. 

Verhuizing vestiging Curaçao in voorjaar
In het voorjaar verhuist de hele vestiging Curaçao naar het voormalig KPMG gebouw. Bij de voorbereidingen is rekening gehouden met onder andere anti allergene vloerbedekking en een goede en gezonde luchtventilatie en deugdelijke airco installatie.

15 November 2019
Hof maakt oriŽntatiepunten bij straftoemeting bekend

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba heeft besloten om zijn reeds bestaande, interne oriëntatiepunten voor straftoemeting in strafzaken te publiceren. 

In de wet staat per delict wat voor straf de rechter maximaal kan opleggen voor een bepaald strafbaar feit. Daarbij moet de rechter rekening houden met de persoon van de verdachte, met de mate waarin de gedraging aan de verdachte is te verwijten, met de ernst van het feit en met de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd.

De oriëntatiepunten zien op een aantal veel voorkomende delicten en geven een strafmaat aan waarop de rechter zich kan oriënteren bij de oplegging van de straf. Zij zijn gebaseerd op de straftoemeting voor de meest voorkomende verschijningsvormen van strafbare feiten die in de afgelopen jaren in eerste aanleg en in hoger beroep is gehanteerd in Aruba, Curaçao, Sint Maarten, en op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Met de oriëntatiepunten wordt beoogd de rechtszekerheid te versterken. De rechtspraak moet immers tot op zekere hoogte voorspelbaar zijn. Oriëntatiepunten kunnen dat doel dienen: zij kunnen een objectieve richting geven aan de gedachtevorming van de rechter en door de publicatie wordt die gedachtevorming voor de verdachte, maar ook voor het openbaar ministerie en het publiek, inzichtelijker gemaakt. Dat zorgt niet alleen voor meer rechtseenheid, maar komt ook ten goede aan de rechtszekerheid.

Oriëntatiepunten bieden de rechter een handvat en de mogelijkheid om bij de straftoemeting te wijzen op de landelijke praktijk. De rechter is niet gebonden aan de oriëntatiepunten. De rechter zal in individuele gevallen aan de hand van de concrete feiten en/of omstandigheden een passende straf of combinatie van straffen bepalen en opleggen.

De oriëntatiepunten zijn tot stand gekomen na een inventarisatie van de bestaande praktijk van de straftoemeting en na een evaluatie daarvan door de rechters in de Gerechten in eerste aanleg en het Hof.

De oriëntatiepunten zijn gepubliceerd op de website van het Hof: www.gemhofvanjustitie.org/OP

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design¬©passaatdesign.com, developed by SPIN