Persberichten

19 November 2018
President Hof van Justitie nodigt jonge professionals uit op voorlichtingsbijeenkomst van Stichting WeConnect in Den Haag

Willemstad / Den Haag – President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Eunice Saleh, nodigt jonge professionals uit op een voorlichtingsbijeenkomst van de Stichting WeConnect die op donderdag 29 november bij de Raad van State in Den Haag plaatsvindt. De bijeenkomst is gericht op (jonge) professionals afkomstig uit de eilanden die interesse hebben in een carrière als rechter, griffier of gerechtssecretaris op Aruba, Bonaire, Curaçao of Sint Maarten.

Het programma is van 16:00 tot 18:30 uur. Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, zal het programma openen. President Saleh volgt met informatie over het Hof. Daarna deelt Paul Comenencia de ervaringen van de Staatsraad voor Curaçao met medewerkers en stagiaires van het Hof. Rechter in opleiding (rio) Maite de Haseth zal ook aanwezig zijn om te vertellen over haar ervaringen. Uiteraard is er ruimte voor vragen en netwerken.

Interesse? Meld je aan!
De bijeenkomst is gratis en vindt plaats bij de Raad van State aan de Kneuterdijk 22 in Den Haag. In verband met de beperkte plaatsen is aanmelding verplicht. Aanmelden kan tot 22 november via info@stichtingweconnect.nl.

09 November 2018
Vreemdeling niet uitgezet totdat onderzoek minister Justitie naar risico in Venezuela is afgerond

Willemstad – Het Gerecht heeft in zijn uitspraak van 9 november 2018 bepaald dat de door de minister bepaalde termijn dat de vreemdeling niet mag worden uitgezet wordt verlengd tot twee weken nadat de minister het onderzoek naar het risico dat de vreemdeling in Venezuela zegt te lopen heeft afgerond.

De vreemdeling is van Venezolaanse nationaliteit en is illegaal, per boot en zonder identiteitspapieren, Curaçao binnengekomen. De minister van Justitie heeft bij beschikking van 17 augustus 2018 bevolen dat de vreemdeling moet worden verwijderd naar Venezuela en in bewaring moet worden gesteld.

De vreemdeling heeft betoogd dat hij niet naar Venezuela mag worden verwijderd omdat hij bij terugkeer het risico loopt op een onmenselijke behandeling of bestraffing door de Venezolaanse autoriteiten. Dat is in strijd met artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), dat in Curaçao geldt.

De minister is terecht zelf gaan onderzoeken of de vreemdeling bij terugkeer naar Venezuela het risico loopt op een onmenselijke behandeling of bestraffing door de Venezolaanse autoriteiten. De minister heeft toegezegd dat zolang dat onderzoek nog niet is afgerond, de vreemdeling niet wordt verwijderd. De vreemdeling blijft gedurende het onderzoek wel in bewaring op Curaçao.

 

In deze zogenoemde voorlopige voorzieningsprocedure heeft de vreemdeling het Gerecht gevraagd te bepalen dat hij vanwege het gevaar dat hij in Venezuela loopt voorlopig niet mag worden verwijderd en dat de bewaring moet worden onderbroken.

Als uit het onderzoek van de minister volgens hem blijkt dat de vreemdeling bij terugkeer naar Venezuela geen gevaar loopt, kan de vreemdeling alsnog worden verwijderd. Tot die tijd blijft de vreemdeling in bewaring op Curaçao. Het Gerecht vindt dat de minister daar voldoende redenen toe heeft. De minister heeft de identiteit van de vreemdeling nog niet kunnen vaststellen en vreest dat hij zich aan de verwijdering zal onttrekken.

In deze procedure is niet bepaald dat de vreemdeling in Curaçao mag blijven en hem een verblijfsvergunning moet worden verleend. De vreemdeling heeft wel een verzoek ingediend om tot Curaçao te worden toegelaten. Op dat verzoek moet de minister nog beslissen.

De beslissing van het Gerecht in deze zaak is niet definitief en geldt totdat de minister een beslissing heeft genomen op het bezwaar dat de vreemdeling heeft ingesteld tegen de beschikking van 17 augustus 2018 om hem te verwijderen en in bewaring te stellen.

Lees hier het vonnis

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN