Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

22 December 2022
Openingstijden Hof gedurende komende feestdagen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is met kerstreces, op Curacao tot en met 3 januari 2023 en op Aruba, Bonaire en Sint Maarten tot en met 6 januari 2023. Anders dan algemeen wordt gedacht, betekent het reces niet dat het Hof en de Gerechten dicht gaan. De griffie van het Hof en van de Gerechten op alle eilanden zullen regulier open zijn (behalve op atv en feestdagen), alleen zullen er minder zittingen plaatsvinden gedurende het reces.

In verband met de feestdagen is het Hof en de Gerechten gesloten op

-     23 en 26 december, 30 december en 2 januari.

Vanaf dinsdag 3 januari 2023 zijn de medewerkers van het Hof en de Gerechten u graag weer van dienst volgens reguliere openingstijden. Het Hof wenst alle justitiabelen van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba een goede en gezonde jaarwisseling.

06 December 2022
HOF STELT HUWELIJK IN ARUBA EN CURA«AO OPEN VOOR PAREN VAN GELIJK GESLACHT

Volgens de wetgeving van Aruba en Curaçao kunnen alleen paren van verschillend geslacht met elkaar trouwen. Vandaag heeft het Gemeenschappelijk Hof twee uitspraken gedaan, een in een Arubaanse zaak en de andere in een Curaçaose zaak, op grond waarvan paren van gelijk geslacht met elkaar zullen kunnen trouwen in deze twee landen van het Koninkrijk. In Aruba gaat het om het een zaak van Fundacion Orguyo Aruba en twee vrouwen tegen het Land Aruba. In Curaçao gaat het om een zaak van Human Rights Caribbean Foundation en twee vrouwen tegen het Land Curaçao.

Het Hof heeft de volgende drie vragen onderscheiden:

Is de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd met de mensenrechtenverdragen? Deze vraag beantwoordt het Hof ontkennend.
Is de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd met de Staatsregelingen van Aruba en Curaçao? Deze vraag beantwoordt het Hof voor beide landen bevestigend.
Valt het binnen de rechtsvormende taak van de rechter om het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht? Ook deze vraag beantwoordt het Hof bevestigend.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft meermalen beslist dat het Europese mensenrechtenverdrag (het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) landen toestaat om te bepalen dat alleen paren van verschillend geslacht met elkaar kunnen trouwen. Het Gemeenschappelijk Hof acht zich niet vrij daarover anders te oordelen dan het Europese Hof. Cruciaal in de overwegingen van het Europese Hof is dat het Europese verdrag een bepaling kent waarin het traditionele huwelijk tussen personen van verschillend geslacht is verankerd. Het Europese Hof heeft geoordeeld dat het discriminatieverbod van het Europese Verdrag in nauwe samenhang met die bepaling moet worden toegepast.

 

1

 

De Staatsregeling van Aruba en de Staatsregeling van Curaçao kennen zo’n bepaling over het traditionele huwelijk echter niet. Zij kennen wel een discriminatieverbod. Het Hof komt tot de conclusie dat de uitsluiting van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht in strijd is met dat discriminatieverbod. Daarom verklaart het Hof voor recht dat bepalingen uit de wetgeving van Aruba en Curaçao geen toepassing vinden, voor zover door die toepassing het huwelijk tussen twee personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten. Het Hof rekent het tot zijn taak als rechter om dit zo te beslissen.

In de Curaçaose zaak merkt het Hof nog op dat de mensenrechtenverdragen en de Staatsregeling van Curaçao worden geschonden doordat er geen geregistreerd partnerschap is ingevoerd.

Verder heeft het Hof beslist dat de uitspraken van vandaag geen gevolgen hebben voor de regeling van adoptie. In dat verband heeft het Hof overwogen dat over de openstelling van adoptie voor paren van gelijk geslacht eerst een debat gevoerd moet worden, bij voorkeur mede in de Staten.

Het huwelijk wordt in Aruba en Curaçao niet meteen opengesteld voor paren van gelijk geslacht. Eerst moet worden afgewacht of partijen in cassatie gaan en zo ja, wat de Hoge Raad in Den Haag erover beslist.

De uitspraken zijn te raadplegen op www.rechtspraak.nl onder: ECLI:NL:OGHACMB:2022:134 en ECLI:NL:OGHACMB:2022:135

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design¬©passaatdesign.com, developed by SPIN