Persberichten

30 July 2021
Bijwonen hoger beroep strafzaak Mars via videoverbinding

Philipsburg – In de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte Kathron FORTUNE (parketnummers: 100.00197/17 en 100.00287/18) heeft het Hof op grond van artikel 361 van het Wetboek van Strafvordering bepaald dat het in dit geval noodzakelijk is dat ten behoeve van het horen van de verdachte de terechtzitting die formeel plaatsvindt in Sint Maarten tijdelijk naar een zittingszaal in Nederland wordt verplaatst, te weten het gerechtshof Amsterdam, IJdok 20, 1013 MM Amsterdam.

Dit horen van de verdachte zal plaatsvinden op woensdag 1 september en donderdag 2 september 2021, aanvang telkens om 9:30 uur am Nederlandse tijd (let op: dat is steeds om 3:30 uur am Sint Maarten tijd).

Aanmelden voor link naar zitting
Teneinde de openbaarheid van deze bijzondere terechtzitting te waarborgen wordt een verbinding middels videoconference beschikbaar gesteld zodat belangstellenden via een beeld- en geluidsverbinding deze zitting in Amsterdam kunnen bijwonen. Belangstellenden wordt verzocht zich aan te melden via e-mail bij de Frontoffice van het Gerecht in Eerste Aanleg te sint Maarten via het e-mailadres: ondersteuning.sxm@caribjustitia.org uiterlijk op vrijdag 27 augustus 2021 om 16:00 uur. Zij zullen dan een link ontvangen om in te kunnen loggen en de terechtzitting te volgen.

26 March 2021
Onderzoek FOGO. Opdrachtgever tot de brand in het belastingkantoor veroordeeld

Vandaag heeft het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao de 49-jarige S.F. veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 10 jaren voor onder meer zijn betrokkenheid bij de brand in het belastingkantoor aan de Regentesselaan te Willemstad op 22 augustus 2019. Daarnaast is S.F. verantwoordelijk gehouden voor gewoontewitwassen, voor diefstal en voor heling. De straf is gelijk aan de eis van het openbaar ministerie.

In oktober 2020 had het Gerecht al een van de uitvoerders van de geruchtmakende brandstichting in het belastingkantoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaren.

Het bewijs in de zaak tegen de eerder genoemde S.F. bestaat onder meer uit een aangifte van brandstichting, het resultaat van technisch onderzoek, belastende verklaringen van de uitvoerders van de brandstichting, en het resultaat van telefoontaps. Een van die afgeluisterde telefoongesprekken vond plaats kort nadat een uitvoerder van de brandstichting was aangehouden. S.F. vraagt of ‘de man al iets heeft gezegd.’ Zijn gesprekspartner zegt daarop dat S.F. ‘een groot probleem zal hebben als hij praat.’ S.F. zegt vervolgens: ‘jullie hebben de naam van de man. Doe iets zodat hij niets verklaart.’ Op basis van deze bewijsmiddelen heeft het Gerecht vandaag vastgesteld dat S.F. opdracht heeft gegeven tot het stichten van brand in het belastingkantoor, en dat S.F. aan de uitvoerders van die brand een geldbedrag als beloning in het vooruitzicht had gesteld.

De politie heeft ook de financiële handel en wandel van S.F. onderzocht. Daarbij is vastgesteld dat S.F. over een reeks van jaren een groot deel van de omzet van zijn besloten vennootschap, die een bouwbedrijf exploiteert, aan het bedrijfsvermogen heeft onttrokken en contant op eigen privé rekeningen heeft gestort. Het Gerecht overweegt dat S.F. daarmee de belastingwetten heeft overtreden en dat een omvangrijk bedrag aan inkomstenbelasting en winstbelasting ten onrechte niet is geheven. S.F. heeft dit bedrag voor zichzelf aangewend en heeft zich op die manier schuldig gemaakt aan gewoontewitwassen.

Bij een zoeking op het adres van S.F. is vastgesteld dat er buiten de meters om stroom en water werd afgetapt, en is een gestolen goed (een trilplaat) aangetroffen. Dat leidt ten slotte tot veroordelingen voor diefstal en heling.

Het Gerecht overweegt dat de brandstichting in het kantoor van de belastingdienst grote schade en commotie heeft veroorzaakt. Een goed functionerende belastingdienst is van vitale betekenis voor een land, en tot op de dag van vandaag wordt de belastingdienst door de brand ernstig belemmerd in haar taakuitoefening. Dat raakt het budget van het Land en veroorzaakt schade die moet worden gedragen door het Land en al zijn inwoners. S.F. heeft de rechtsorde van Curaçao daarmee ernstig geschokt. Dat rechtvaardigt de bijzonder hoge straf die het Gerecht aan S.F. heeft opgelegd.

De uitspraak zal binnenkort worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl 

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN