CURAÇAO

De zittingen worden gehouden in het gebouw aan het Wilhelminaplein 4 in Willemstad. Dit is ook het adres van de griffie van het gerecht. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot de griffie.

Openingstijden griffie
De griffie is voor publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur (op vrijdag tot 16:30 uur).

Centrale Balie
Met ingang van 1 mei is de Centrale Balie van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur geopend voor publiek.Hier kunt u onder meer terecht voor:

  • het afgeven van (proces-)stukken en spoedpost
  • het verrichten van betalingen (contant)
  • het indienen van beroep-, bezwaar- en verzoekschriften
  • het instellen van hoger beroep in strafzaken.

Wat u verder moet weten
In het gebouw van het gerecht geldt een algemeen rookverbod. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming in het gebouw en de zittingzalen film- of geluidsopnames te maken of te fotograferen. Ingeschakelde mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de zittingzalen en u mag er niet eten of drinken. In principe kunnen zittingen bijgewoond worden, omdat de meeste zaken een openbare behandeling kennen. Uitzonderingen hierop zijn: de familierechtelijke zittingen, zaken met betrekking tot minderjarigen en die zaken waarin de rechter oordeelt dat de behandeling achter gesloten deuren (niet-openbaar) zal plaatsvinden. Voor het bijwonen van de behandeling van strafzaken geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

Het Hof op Curaçao behandelt ook zaken in hoger beroep.

Adresgegevens Curaçao

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnummer: (+5999) 463 4111
Algemeen faxnummer: (+5999) 461 8341
Secretariaat bestuur: (+5999) 463 4145
Bibliotheek: (+5999) 463 4135

Wilt u met een groep of een schoolklas een zitting bijwonen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de vestigingsmanager  via telefoonnummer (+5999) 463 4111.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN