CURACAO

De zittingen worden gehouden in het gebouw aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. 'Don' Martina 18. Dit is ook het adres van de griffie van het gerecht. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot Front Office van het Gerecht.

Informatiebalie
De Informatiebalie van het Hof is van 8:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur geopend voor publiek. Hier kunt u onder meer terecht voor:

  • het afgeven van (proces-)stukken en spoedpost
  • het verrichten van betalingen (contant)
  • het indienen van beroep-, bezwaar- en verzoekschriften
  • het instellen van hoger beroep in strafzaken.

Openingstijden Hof van Justitie
De werktijden van het Hof zijn van maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur. 

Wat u verder moet weten
In het gebouw van het Gerecht geldt een algemeen rookverbod. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming in het gebouw en de zittingzalen film- of geluidsopnames te maken of te fotograferen. Het gebruik van mobiele telefoons is niet toegestaan in de zittingzalen en u mag er niet eten of drinken.
In principe kunnen zittingen bijgewoond worden, omdat de meeste zaken een openbare behandeling kennen. Uitzonderingen hierop zijn: de familierechtelijke zittingen, zaken met betrekking tot minderjarigen en die zaken waarin de rechter oordeelt dat de behandeling achter gesloten deuren (niet-openbaar) zal plaatsvinden. Voor het bijwonen van de behandeling van strafzaken geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

Het Hof op Curaçao behandelt ook zaken in hoger beroep.

Adresgegevens Curacao

Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18
​Willemstad, Curaçao
Algemeen telefoonnummer: (+5999) 463 4111
Algemeen faxnummer: (+5999) 461 8341

E-mail: infobaliecur@caribjustitia.org

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN