SINT MAARTEN

De zittingen worden gehouden in the Court house aan de Front Street 58 in Philipsburg. Dit is ook het adres van de griffie. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot de griffie.

Openingstijden griffie
De griffie is voor publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 uur (vrijdag 16.30 uur).

Nieuwe openingstijden per 1 oktober 2018

Maandag t/m vrijdag 7:30 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:00 uur.

Wat u verder moet weten
In het gebouw van het gerecht geldt een algemeen rookverbod. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming in het gebouw en de zittingzalen film- of geluidsopnames te maken of te fotograferen. Ingeschakelde mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de zittingzalen en u mag er niet eten of drinken. Het bijwonen van zittingen kan in principe, omdat de meeste zaken een openbare behandeling kennen. Uitzonderingen hierop zijn: de familierechtelijke zittingen, zaken met betrekking tot minderjarigen en de zaken waarin de rechter oordeelt dat de behandeling achter gesloten deuren (niet-openbaar) zal plaatsvinden. Voor het bijwonen van de behandeling van strafzaken geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

Het Hof behandelt op Sint Maarten ook zaken in hoger beroep.
 

 

Adresgegevens Sint Maarten

Frontstreet 58 (The Courthouse)
Philipsburg, Sint Maarten
Algemeen telefoonnummer:
(+1721) 546 6114
Algemeen faxnummer: (+1721) 542 5451
E-mail: griffiesintmaarten@caribjustitia.org 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN