De klachtenregeling van het Hof

Per 1 september 2013 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een eigen klachtenregeling.

Waarover kunt u klagen?
U kunt een klacht indienen als u vindt dat u door het gerecht of door iemand die daar werkt niet behandeld bent zoals het hoort. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u te lang moet wachten op beantwoording van uw brief, verzoek of afhandeling van uw zaak. Of als u vindt dat u niet correct te woord bent gestaan door iemand die bij het gerecht werkt.

Waarover kunt u niet klagen?
De klachtenregeling is niet bedoeld voor het geval dat u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter, of andere inhoudelijke beslissingen. Indien u het niet eens bent met een uitspraak, kunt u daartegen in beroep of verzet.

Daarnaast is het ook niet mogelijk om een klacht in te dienen tegen functionarissen die die niet werkzaam zijn bij het Hof van Justitie, zoals bijvoorbeeld een notaris, advocaat of mediator.

Hieronder kunt u lezen welke wegen daarvoor zijn.

Klacht tegen notaris:
U kunt een klaagschrift, gericht aan de voorzitter van de Kamer van Toezicht op het Notariaat, indienen bij de griffie. Indien uw klacht ontvankelijk wordt geacht, wordt deze behandeld bij een zitting van de Kamer van Toezicht op het Notariaat. U ontvangt hiervoor een oproeping. Indien uw klacht kennelijk niet ontvankelijk wordt geacht of kennelijk ongegrond wordt geacht, ontvangt u hiervan bericht.

Klacht tegen advocaat:
Een klacht tegen een advocaat dient te worden ingediend bij de Raad van Toezicht voor de Advocatuur. Informatie hierover kunt u vnden door deze link te volgen: http://ordevanadvocaten.cw/organisatie/klachten-en-geschillen/

Klacht tegen mediator:
Indien een mediator is aangesloten bij de MfN (https://mfnregister.nl) of het ADR (https://www.adr-register.com/nl/), dan kunt u voor klachten of meer informatie terecht bij de Caribbean Mediators Association (http://cmamediators.com/

 

Klik hier voor de klachtenregeling

Klik hier om het klachtformulier te downloaden

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN