De klachtenregeling van het Hof

Per 1 september 2013 heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie een eigen klachtenregeling.

Waarover kunt u klagen?
U kunt een klacht indienen als u vindt dat u door het gerecht of door iemand die daar werkt niet behandeld bent zoals het hoort. Dat kan bijvoorbeeld zijn als u te lang moet wachten op beantwoording van uw brief, verzoek of afhandeling van uw zaak. Of als u vindt dat u niet correct te woord bent gestaan door iemand die bij het gerecht werkt.

Waarover kunt u niet klagen?
De klachtenregeling is niet bedoeld voor het geval dat u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter, of andere inhoudelijke beslissingen. Daar zijn andere wegen. U kunt bijvoorbeeld een beroepschrift indienen tegen een uitspraak.

 

Klik hier voor de klachtenregeling

Klik hier om het klachtformulier te downloaden

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN