Vacature

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontstaan in 2024 vacatures voor leden van het Hof op standplaatsen Curaçao en Sint Maarten.

Sollicitanten dienen deel uit te maken van de Nederlandse rechterlijke macht en in staat en bereid te zijn om in twee rechtsgebieden te werken. Het gaat om functies in het kader van tijdelijke bijstand aan het Hof, voor de duur van in beginsel drie jaren, en met wederzijds goedvinden, maximaal vijf jaren (met uitzondering van de TBO-vacatures waar een maximum van drie jaren geldt). Voor deze functies wordt buitengewoon verlof in Nederland verleend. De rechter zal gedurende dit verlof in dienst zijn van het Hof en voor de functie gedurende een periode van maximaal vijf jaren aanspraak kunnen maken op voorzieningen vanwege tijdelijke werkzaamheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Een assessment gericht op persoonlijkheid en drijfveren maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor de standplaats Curaçao betreft een vacature per januari 2024 voor:

een rechter-commissaris strafzaken t.b.v. TBO-zaken, zoals corruptie, witwassen en (belasting) fraude, en daarnaast reguliere strafzaken;

Voor de standplaats Sint Maarten betreft een vacature per maart 2024 voor:

een combifunctie rechter-commissaris in strafzaken en bestuursrechter in eerste aanleg: de voorkeur wordt gegeven aan een rechter met ruime ervaring in het bestuursrecht en ervaring als strafrechter/rechter-commissaris in strafzaken. De rechter behandelt de bestuursrechtzaken en ambtenarenzaken in eerste aanleg. Hij/zij doet met name op Sint Maarten, maar reist tevens regelmatig naar Saba en Sint Eustatius om daar bestuursrecht- en ambtenarenzaken te behandelen.

BENT U GEINTERESEERD?

Sollicitaties kunnen – bij voorkeur door verzending van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae per email – onder vermelding van ‘sollicitatie lid Hof Aruba, Curacao en Sint Maarten 2023’ worden gericht aan:

mr. M.J. de Kort, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,  Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18, Willemstad, Curaçao.

en worden verstuurd naar:

het secretariaat t.a.v. mevrouw E.M. Alves-van Hemert, secretariaat@caribjustitia.org.

MEER INFORMATIE?

Voor vragen over de vacature of de arbeidsvoorwaarden kunt u mailen naar secretariaat@caribjustitia.org of kan ook contact worden opgenomen met de President, +5999 463-4205.

Sluitingsdatum: 15 september 2023

De sollicitatiegesprekken zullen via videoconference plaatsvinden op een nader te bepalen datum.

De vacatures zijn ook terug te vinden op de website van het Hof: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

----------------------------------------

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontstaan in 2024 vacatures voor leden van het Hof op standplaatsen Curaçao en Sint Maarten.

Sollicitanten dienen deel uit te maken van de Nederlandse rechterlijke macht en in staat en bereid te zijn om in twee rechtsgebieden te werken. Het gaat om functies in het kader van tijdelijke bijstand aan het Hof, voor de duur van in beginsel drie jaren, en met wederzijds goedvinden, maximaal vijf jaren (met uitzondering van de TBO-vacatures waar een maximum van drie jaren geldt). Voor deze functies wordt buitengewoon verlof in Nederland verleend. De rechter zal gedurende dit verlof in dienst zijn van het Hof en voor de functie gedurende een periode van maximaal vijf jaren aanspraak kunnen maken op voorzieningen vanwege tijdelijke werkzaamheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Een assessment gericht op persoonlijkheid en drijfveren maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor de standplaats Curaçao betreft een vacature per januari 2024 voor:

een rechter-commissaris strafzaken t.b.v. TBO-zaken, zoals corruptie, witwassen en (belasting) fraude, en daarnaast reguliere strafzaken;

Voor de standplaats Sint Maarten betreft een vacature per maart 2024 voor:

een combifunctie rechter-commissaris in strafzaken en bestuursrechter in eerste aanleg: de voorkeur wordt gegeven aan een rechter met ruime ervaring in het bestuursrecht en ervaring als strafrechter/rechter-commissaris in strafzaken. De rechter behandelt de bestuursrechtzaken en ambtenarenzaken in eerste aanleg. Hij/zij doet met name op Sint Maarten, maar reist tevens regelmatig naar Saba en Sint Eustatius om daar bestuursrecht- en ambtenarenzaken te behandelen.

BENT U GEINTERESEERD?

Sollicitaties kunnen – bij voorkeur door verzending van de sollicitatiebrief en het curriculum vitae per email – onder vermelding van ‘sollicitatie lid Hof Aruba, Curacao en Sint Maarten 2023’ worden gericht aan:

mr. M.J. de Kort, President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba,  Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18, Willemstad, Curaçao.

en worden verstuurd naar:

het secretariaat t.a.v. mevrouw E.M. Alves-van Hemert, secretariaat@caribjustitia.org.

MEER INFORMATIE?

Voor vragen over de vacature of de arbeidsvoorwaarden kunt u mailen naar secretariaat@caribjustitia.org of kan ook contact worden opgenomen met de President, +5999 463-4205.

Sluitingsdatum: 15 september 2023

De sollicitatiegesprekken zullen via videoconference plaatsvinden op een nader te bepalen datum.

De vacatures zijn ook terug te vinden op de website van het Hof: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

..............................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontstaat bij voorkeur per 1 januari 2024 vacatures voor leden van het Hof op standplaats Aruba.

RECHTER

VESTIGING ARUBA

Sollicitanten dienen deel uit te maken van de Nederlandse rechterlijke macht en in staat en bereid te zijn om in twee rechtsgebieden te werken. Het gaat om functies in het kader van tijdelijke bijstand aan het Hof, voor de duur van drie jaren. Voor deze functies wordt buitengewoon verlof in Nederland verleend. De rechter zal gedurende dit verlof in dienst zijn van het Hof en voor de functie gedurende een periode van maximaal drie jaren aanspraak kunnen maken op voorzieningen vanwege tijdelijke werkzaamheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Een assessment gericht op persoonlijkheid en drijfveren maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Het gaat om de vacatures per 1 januari 2024 voor:

de strafrechtspraak in eerste aanleg t.b.v. TBO-zaken (Team Bestrijding Ondermijning) per zo spoedig mogelijk, voor de behandeling van ondermijningszaken in Aruba in eerste aanleg: ervaring met of kennis van complexe bedrijfsstructuren en geldstromen alsmede financieel-economisch inzicht strekken tot aanbeveling, evenals ervaring in zaken betreffende georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Deze zaken leiden veelal tot politieke en maatschappelijke reacties, reden waarom omgevingssensitiviteit van belang is. Daarnaast behoren reguliere strafzaken ook tot het takenpakket.
een rechter-commissaris strafzaken t.b.v. TBO-zaken en daarnaast reguliere strafzaken.

De vacatures zijn ook terug te vinden op de website van het Hof: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

BENT U GEINTERESEERD?

Sollicitaties kunnen – bij voorkeur door verzending van de sollicitatiebrief

en het curriculum vitae per email – onder vermelding van

‘sollicitatie lid Hof Aruba 2024’ worden gericht aan:

mr. M.J. de Kort

President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18, Curaçao

en worden verstuurd naar:

het secretariaat t.a.v. mevrouw E.M. Alves-van Hemert, management-assistent: secretariaat@caribjustitia.org.

De sollicitatiegesprekken zullen via videoconference plaatsvinden op een nader te bepalen datum.

MEER INFORMATIE?

Voor vragen over de vacature of de

arbeidsvoorwaarden kunt u mailen naar secretariaat@caribjustitia.org of kan ook contact worden opgenomen met de vicepresident Aruba, mr. J.M.J. Keltjens jacobus.keltjens@caribjustitia.org Telefoon +297 5265464.

Sluitingsdatum: 15 september 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org

...........................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Aruba, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor de functie van:

GRIFFIER

RECHTER-COMMISSARIS

In deze veelzijdige functie ben je belast met het bijstaan, zowel op juridisch-inhoudelijk als op logistiek gebied, van de rechter-commissaris die belast is met strafzaken, met name op het gebied van de ondermijnende criminaliteit, zoals corruptie, witwassen en (belasting)fraude. Daarnaast doe je commune strafzaken. Het gaat om een functie in het kader van tijdelijke bijstand aan het Hof, voor de duur van 3 jaar.

Startdatum: zo spoedig mogelijk (in overleg).

DE FUNCTIE HOUDT ONDER MEER IN:

Het zorgdragen voor de administratieve en logistieke ondersteuning van (voor)onderzoek, bestaande uit onder meer het registreren en plannen van verhoren en overige onderzoekshandelingen, en het communiceren met procespartijen, advocatuur en Openbaar Ministerie, in ondermijningszaken en daarnaast ook reguliere strafzaken;
Het optreden als griffier ter zitting en buiten zitting om (huiszoekingen en reconstructies);
Het juridisch inhoudelijk voorbereiden van zaken;
Het optreden als gesprekspartner van de rechter-commissaris en de rechter;
Het concipiëren van bevelen, beschikkingen en uitspraken en het opstellen van processen-verbaal.

FUNCTIE EISEN:

Minimaal afgeronde opleiding HBO rechten;
Enkele jaren ervaring als RC-griffier of als gerechtssecretaris strafrecht;
Bij voorkeur ervaring en/of affiniteit met ondermijnende criminaliteit;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Goede typevaardigheid.

FUNCTIEPROFIEL:

Plannen en organiseren;
Flexibiliteit;
Communicatieve vaardigheden;
Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Leervermogen;
Zelfstandigheid en omgevingsbewustzijn.

Een schrijftest, medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

mevrouw E. P. Croes-Kelly, medewerker personeelszaken via het

E-mailadres: ester.kelly@caribjustitia.org of

op telefoonnummer: +297 5265432.

BENT U GEÏNTERESSEERD? Stuur dan uw sollicitatie

met CV naar: mevrouw M. Alment, Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don” Martina 18, Curaçao.

E-mail: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 15 september 2023

-------------------------------------------------

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Aruba, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor de functie van:

SENIOR GERECHTSSECRETARIS STRAFRECHT

In deze uitdagende functie ben je belast met het verlenen van juridisch inhoudelijke ondersteuning aan de rechter in de voorbereidingsfase, zittingsfase en de afdoeningfase van strafzaken, in het bijzonder zaken op het gebied van de ondermijnende criminaliteit zoals corruptie, witwassen en (belasting)fraude. Daarnaast doe je commune strafzaken.

Het gaat om een functie in het kader van tijdelijke bijstand aan het Hof, voor

de duur van 3 jaar.

Startdatum: zo spoedig mogelijk (in overleg).

DE FUNCTIE HOUDT ONDER MEER IN:

Het juridisch inhoudelijk voorbereiden en analyseren van complexe strafzaken, in ondermijningszaken en daarnaast ook reguliere strafzaken;
Het optreden als griffier tijdens strafzittingen;
Het optreden als volwaardig gesprekspartner van de rechter in de raadkamer;
Het concipiëren van de beslissing in een vonnis of beschikking en het opstellen van processen-verbaal.

FUNCTIE EISEN:

Afgeronde opleiding WO rechten;
Geruime ervaring als gerechtssecretaris in het strafrecht;
Ervaring en/of affiniteit met ondermijnende criminaliteit;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

FUNCTIEPROFIEL:

Goed ontwikkeld analytisch vermogen;
Uitstekende schrijfvaardigheid;
Leergierig en ambitieus;
Zelfstandig, proactief, integer.

Een schrijftest, medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

mevrouw E. P. Croes-Kelly, medewerker personeelszaken via het

E-mailadres: ester.kelly@caribjustitia.org of

op telefoonnummer: +297 5265432.

BENT U GEÏNTERESSEERD? Stuur dan uw sollicitatie

met CV naar: mevrouw M. Alment, Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don” Martina 18, Curaçao.

E-mail: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 15 september 2023

-----------

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Aruba, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor de functie van:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Deze administratief medewerker is belast met de tijdige administratieve voorbereiding, bewerking en nabewerking van zaken binnen de juridische kaders, de administratieve voorschriften en interne procedures van het Hof.

DE FUNCTIE HOUDT ONDER MEER IN:

Het controleren op volledigheid en registreren van verzoeken;
Het opstellen en afgeven van grosse, afschriften en griffiersverklaringen;
Het actueel, volledig en toegankelijk houden van de registers en dossiers;
Het zorgdragen voor het tijdig verzenden en opvragen van procestukken van partijen;
Het plannen van zaken op de rol en oproepen van partijen;
Het opstellen van rollen en het distribueren ervan;
Registratie en verwerking van vervolghandelingen na de zitting en bewaking van voortgang van de zaak;
Het corresponderen met en verstrekken van informatie aan partijen en belanghebbenden;
Het verrichten van juridisch ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de rechters, waaronder het bewaken van de procedure voor, tijdens en na zittingen.

FUNCTIE EISEN:

HBO werk-en denkniveau;
Opleiding: Afgeronde relevante HBO opleiding;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen (Word, Excel, Outlook en Sharepoint);
Goede contactuele vaardigheden.

FUNCTIEPROFIEL:

Zelfstandig, leergierig en ambitieus;
Uitstekend kunnen plannen en organiseren;
Stressbestendig en in staat om prioriteiten te stellen;
Integer en omgevingsbewust;
Klantgerichte houding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

de heer mr. J.M.J. Keltjens, vice president van de vestiging op Aruba via het E-mailadres: jacobus.keltjens@caribjustitia.org.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar: Mevrouw M. Alment,

Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba,

E-mail: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 23 augustus 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN