Vacature

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Curaçao, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor de functie van:

HOOFD ONDERSTEUNINGSBUREAU (HERHAALD)

Het Ondersteuningsbureau is belast met de operationele uitvoering van beleidskaders en centrale richtlijnen op het gebied van bedrijfsvoering en de directe ondersteuning van primaire processen op de vestiging Curaçao. Dit bureau heeft 14 formatieplaatsen en kent de functies van o.a. financieel medewerker, HR-medewerkers, en facilitair medewerkers. Ook de decentrale communicatiefunctie is bij het bureau ondergebracht. Voor de ontwikkeling van centrale beleidskaders en kaderstelling op het gebied van PIOFACH-taken is het Centraal Bedrijfsbureau van het Hof verantwoordelijk. Dit bureau is een staforgaan binnen het Hof en wordt aangestuurd door de Directeur Bedrijfsvoering. Dit bureau is tevens belast met de functionele aansturing van (de HR- en financieel medewerkers op) de ondersteuningsbureaus van alle vestigingen.  

DE FUNCTIE:

Verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en samenhang van de bij het Ondersteuningsbureau ondergebrachte decentrale taken op het gebied van bedrijfsvoering.

Verantwoordelijk voor een goede afstemming met het Centraal Bedrijfsbureau;
Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van centrale beleidskaders en richtlijnen en vooral uitvoering geven binnen deze kaders. Monitoren en bijsturen van de uitvoering, tijdig rapporteren over relevante ontwikkelingen;
Leiding geven aan de medewerkers van het Ondersteuningsbureau;
Zorgdragen voor advies en ondersteuning aan (het management van) de vestiging, met de Vice-President aan het hoofd;
Implementeert verbeteringen en optimaliseert het functioneren van de werkprocessen en procedures op het gebied van bedrijfsvoering binnen de vestiging;
Bijdrage leveren aan het jaarplan, de voortgangsrapportages en het jaarverslag;
Periodiek vakinhoudelijk contact met de collega’s van de overige vestigingen en het centrale Bedrijfsbureau over de inhoud en voortgang van de taken op het gebied van bedrijfsvoering.

 

FUNCTIE EISEN:

Werk- en denkniveau: HBO+/WO;

Opleiding: Relevante HBO/WO-opleiding op bedrijfskundig/bestuurskundig gebied;
Tenminste 3 jaar relevante werkervaring;
Algemeen theoretische en praktisch gerichte kennis van bedrijfsvoering;
Vaardigheden in het opzetten en onderhouden van samenwerkingsverbanden, communiceren met interne en externe partijen, leidinggeven, schakelen tussen diverse niveaus en het bieden van advies en ondersteuning.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mw. S. Marchena,  HR medewerker  shanella.marchena@caribjustitia.org

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar: Mevrouw M. Alment

Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don“ Martina”#18.

Telefoon : 463-4144

Email: HRM@caribjustitia.org  

Sluitingsdatum: tot maandag 5 juni  2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

 

 

 

---------------------------

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Aruba, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor de functie van:

TELEFONISTE

De Telefoniste verzorgt algemene telefoondiensten en administratief ondersteunende werkzaamheden.

DE FUNCTIE HOUDT ONDER MEER IN:

• Het aannemen en doorverbinden van binnenkomende (inter)nationale telefoongesprekken;

• Het op verzoek tot stand brengen van internationale gesprekken  en opzoeken van telefoonnummers;

• Het noteren en doorgeven van klachten en storingen m.b.t. telefoonapparatuur en technieken;

• Het ontvangen, distribueren en verzenden van faxberichten;

• Het op verzoek verstrekken van informatie van algemene aard  via de telefoon;

• Het uitvoeren van algemene tekstverwerkingswerkzaamheden;

• Het invoeren en bijhouden van diverse lijsten,bezettingsoverzichten, etc.;

• Het assisteren van anderen bij het uitvoeren van routinematige administratieve werkzaamheden;

 Verricht op aanwijzing van de leidinggevende aanvullende werkzaamheden.        

FUNCTIE EISEN:

•  Minimaal MAVO-opleiding;

•  Praktische kennis van de werking van de te gebruiken  kantoorapparatuur;

  Globale kennis van en inzicht in de opbouw van en taakverdeling binnen de organisatie.

FUNCTIEPROFIEL:

•  Basisvaardigheden MS office;

Vaardigheid in het omgaan met telefooncentrale en faxapparatuur;

•  Vaardigheid om van telefoongesprekken de aard of doel van bellers te achterhalen om door te verbinden met medewerkers
     of om hen door te verwijzen;

•  Vaardigheid in het omgaan met (vragen/verzoeken van) bellers;

•  Nederlands en Papiamento kunnen spreken voor algemeen dagelijks gebruik.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. J.M.J. Keltjens, vice president van de vestiging op Aruba
via het E-mailadres: jacobus.keltjens@caribjustitia.org

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar: Mevrouw M. Alment,

Adviseur Bedrijfsvoering HR van
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba,

E-mail: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 19 mei 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

.......................................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor de Personeelsraad van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie zijn wij op zoek naar een:
 Ambtelijk Secretaris (0,4 FTE)

Ben jij op zoek naar een leuke, uitdagende, zelfstandige functie met impact én veel afwisseling? Zie jij het zitten om met een kleine groep van enthousiaste collega’s bij te dragen aan een gezonde werkomgeving bij het Hof?  En ben je een duizendpoot? Dan is deze functie iets voor jou.

Wat is en wat doet een ambtelijk secretaris?
 De ambtelijk secretaris voert werkzaamheden uit die nodig zijn om de PR (Personeelsraad) goed te laten werken. Dat zijn naast allerlei secretariële taken (agenda, notulen, plannen vergaderingen, communicatie naar de achterban) ook beleidsvoorbereidend werkzaamheden. In de praktijk betekent dit dat de ambtelijk secretaris het werkpakket met de voorzitter van de PR afstemt. De voorzitter van de PR is dan ook je opdrachtgever. Een goede samenwerking en regelmatige communicatie met de voorzitter is daarom van groot belang om de PR optimaal van dienst te kunnen zijn en bij te dragen aan de organisatie.

DE FUNCTIE:

Verzorgen van inkomende en uitgaande correspondentie en het zorgen voor correcte en tijdige documentatie en verslaglegging van vergaderingen van de PR en van de PR met het Bestuur;
Verrichten van voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden van vergaderingen/bijeenkomsten, voor wat betreft faciliteiten en hulpmiddelen en verzorgen van de uitnodigingen;
Het onderhouden en toegankelijk maken van alle relevante informatie voor de Personeelsraad en het Hof;
Signaleren en melden van afwijkingen op de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de onderwerpen waarover de PR kan adviseren.

 

FUNCTIE EISEN:

Minimaal HBO-werk- en denkniveau, en met voorkeur een juridische/HR      achtergrond;
Tenminste 2 jaar ervaring in een vergelijkbare rol;
Goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

 

PROFIEL:

Je bent goed in organiseren, prioriteren en faciliteren;
Je bent gedreven en nauwkeurig in het werk en kunt snel schakelen tussen verschillende taken en verschillende collega’s;
Je durft kritisch te zijn en kunt jouw kennis en ideeën op een enthousiaste en overtuigende manier overbrengen op collega’s en PR-leden.
Je bent proactief;
Je bent vaardig in het opstellen van goed leesbare stukken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maartje Molenaar, voorzitter PR.  maartje.molenaar@caribjustitia.org

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar: Mevrouw M. Alment Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don“ Martina” #18.

Email: vacature@caribjustitia.org  

Sluitingsdatum: 10 mei  2023

Medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure. De functie is niet aan een eiland gebonden.

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

 

..........

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Aruba, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor de functie van:

MEDEWERKER ONDERSTEUNINGS- BUREAU 3 (0.5 FTE – 20 uur per week)

Als medewerker ondersteuningsbureau 3 leg je verantwoording af over de kwaliteit van de ondersteuning personeelswerkzaamheden en inkoop op de vestiging.

DE FUNCTIE HOUDT ONDER MEER IN:

Ondersteuning bedrijfsvoering:

•    Ondersteunt en adviseert bij bedrijfsvoering vraagstukken:
stelt eenvoudige adviezen, interne memo’s en management-overzichten op;

•    Fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak.

Managementondersteuning:

•    Beheert met grote zelfstandigheid de agenda, houdt organisatie- en/of projectplanning bij, bewaakt de voortgang en afdoening van afspraken en besluiten;

•    Registreert (post)stukken en distribueert deze, schat belang
en urgentie in, voegt op eigen initiatief informatie toe en beantwoordt zelfstandig complexe correspondentie;

•    Doet voorstellen voor het oplossen van interne knelpunten;

•    Zet het vertrouwelijke werkarchief van de leidinggevende
op en houdt deze bij en verzamelt, ordent en verzendt vergaderstukken en notuleert;

•    Attendeert op bijzondere omstandigheden die aandacht van
het management vragen;

•    Verricht op aanwijzing van de leidinggevende aanvullende werkzaamheden.

FUNCTIE EISEN:

•    Opleiding: MBO+/HBO, documentaire informatievoorziening, administratief, personeel en organisatie en/of secretarieel;

•    Ervaring: Vier jaar relevante ervaring;

FUNCTIEPROFIEL:

•    Plannen en organiseren;

•    Nauwkeurigheid;

•    Proactief;

•    Flexibel.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

de heer mr. J.M.J. Keltjens, vice president van de vestiging op Aruba
via het E-mailadres: jacobus.keltjens@caribjustitia.org

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar: Mevrouw M. Alment,

Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba,

E-mail: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 12 mei 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

 

...........

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Aruba, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor de functie van:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER
(0.5 FTE – 20 uur per week)

Deze administratief medewerker is belast met de tijdige administratieve voorbereiding, bewerking en nabewerking van zaken binnen de juridische kaders, de administratieve voorschriften en interne procedures van het Hof.

DE FUNCTIE HOUDT ONDER MEER IN:

•    Het controleren op volledigheid en registreren van verzoeken;

•    Het opstellen en afgeven van grosse, afschriften en griffiersverklaringen;

•    Het actueel, volledig en toegankelijk houden van de registers en dossiers;

•    Het zorgdragen voor het tijdig verzenden en opvragen van procestukken van partijen;

•    Het plannen van zaken op de rol en oproepen van partijen;

•    Het opstellen van rollen en het distribueren ervan;

•    Registratie en verwerking van vervolghandelingen na de zitting en bewaking van voortgang van de zaak;

•    Het corresponderen met en verstrekken van informatie aan partijen en belanghebbenden;

•    Het verrichten van juridisch ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de rechters, waaronder het bewaken van de procedure voor, tijdens en na zittingen.

FUNCTIE EISEN:

•    HBO werk-en denkniveau;

•    Opleiding: Afgeronde relevante HBO opleiding;

•    Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;

•    Kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen (Word, Excel, Outlook en Sharepoint);

•    Goede contactuele vaardigheden.

FUNCTIEPROFIEL:

•    Zelfstandig, leergierig en ambitieus;

•    Uitstekend kunnen plannen en organiseren;

•    Stressbestendig en in staat om prioriteiten te stellen;

•    Integer en omgevingsbewust;

•    Klantgerichte houding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
de heer mr. J.M.J. Keltjens, vice president van de vestiging op Aruba
via het E-mailadres: jacobus.keltjens@caribjustitia.org

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar: Mevrouw M. Alment,

Adviseur Bedrijfsvoering HR van
het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba,

E-mail: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 12 mei 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

..........

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Aruba, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor de functie van:

(JUNIOR) GERECHTSSECRETARIS CIVIEL

In deze uitdagende functie ben je belast met het verlenen van juridisch inhoudelijke ondersteuning aan de rechter in de voorbereidingsfase, zittingsfase en de afdoeningfase van rechtszaken. De werkzaamheden worden verricht met een grote mate van zelfstandigheid.

DE FUNCTIE HOUDT ONDER MEER IN:

Het juridisch inhoudelijk voorbereiden en analyseren van zaken;
Het optreden als griffier tijdens zitting;
Het optreden als volwaardig gesprekspartner van de rechter in de raadkamer;
Het concipiëren van uitspraken en het opstellen van processen-verbaal.

FUNCTIE EISEN:

Werk- en denkniveau: WO;

Afgeronde universitaire opleiding (WO-rechten);

Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een juridische functie (junior) dan wel geruime ervaring in een juridische functie (gerechtssecretaris).

FUNCTIEPROFIEL:

Goed ontwikkeld analytisch vermogen;
Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
Leergierig en ambitieus;
Zelfstandigheid, proactief en integriteit.

*Inschaling junior niveau of gerechtssecretarisniveau is afhankelijk van de mate van relevante ervaring.

Een schrijftest, medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

mevrouw E. P. Croes-Kelly, medewerker personeelszaken via het
E-mailadres: ester.kelly@caribjustitia.org of op telefoonnummer:
+297 5265432.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie

met CV naar: De heer E. Kross,

Vestigingsmanager van het Gerecht in

Eerste Aanleg van Aruba,

J. G. Emanstraat # 51

E-mail: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 5 mei 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

 

...........................................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

De vestiging Sint Maarten is op zoek naar kandidaten voor de volgende functie:

Senior Gerechtssecretaris civiel recht

In deze veelzijdige functie verleen je juridisch-inhoudelijke ondersteuning aan de rechter in de voorbereidings-, zittings- en afdoeningfase van gemiddeld zware en complexe civiele zaken (zoals handelszaken, arbeidsrecht en huurzaken). Ben jij een ervaren gerechtssecretaris gespecialiseerd in civiel recht en heb jij zin om jouw juridische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen op een zonnige locatie, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren.

DE FUNCTIE

Het juridisch inhoudelijk voorbereiden en analyseren van zaken;
Het optreden als griffier tijdens zitting;
Het optreden als volwaardige gesprekspartner van de rechter in de raadkamer;
Het concipiëren van uitspraken en het opstellen van processen-verbaal

WIJ VERWACHTEN

Afgeronde universitaire rechtenopleiding
Minimaal 2 jaar ervaring als gerechtssecretaris of vergelijkbare functie op civiel vlak
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Goede beheersing van de Engelse taal
Analytisch vermogen
Zelfstandigheid, integriteit
Gevoel voor cultuurverschillen

WIJ BIEDEN:

Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving
Werken in een klein team
Verschillende cursus- en trainingsmogelijkheden
Regelmatige bezoeken aan andere eilanden voor zitting, cursus of andere evenementen
Een salaris en andere emolumenten passend bij het niveau van de functie en de standplaats

Een schrijfopdracht, een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure

Inhoudelijke vragen over de vacature kunnen gesteld worden rechtstreeks aan de vestigingsmanager richelda.emmanuel@caribjustitia.org.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

Mevrouw M. Alment

Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don“ Martina”#18.

Telefoon : 463-4144

Email: vacature@caribjustitia.org 

Sluitingsdatum: maandag 23 april 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

----------------------------

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

De vestiging Sint Maarten is op zoek naar kandidaten voor de volgende functie, voor de duur van minimaal 2 jaar:

SENIOR GERECHTSSECRETARIS STRAFRECHT & RC-GRIFFIER

In deze veelzijdige functie verleen je juridisch-inhoudelijke ondersteuning aan de strafrechter in eerste aanleg en bij de rechter-commissaris in strafzaken. Ben jij een ervaren gerechtssecretaris en heb jij zin om jouw juridische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen op een zonnige locatie, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren.

DE FUNCTIE

Het juridisch inhoudelijk voorbereiden en analyseren van zaken;
Het optreden als griffier tijdens zitting;
Het optreden als volwaardige sparringpartner van de rechters in en buiten raadkamer;
Het concipiëren van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal;
Het bieden van juridische, logistieke en administratieve ondersteuning aan de rechter-commissaris bij taken die zich voordoen in het vooronderzoek;
Het optreden als griffier tijdens huiszoekingen en reconstructies.

WIJ VERWACHTEN

Afgeronde universitaire rechtenopleiding;
Minimaal 2 jaar ervaring als gerechtssecretaris in het strafrecht;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
Goede beheersing van de Engelse taal;
Analytisch vermogen;
Uitstekende schrijfvaardigheid;
Goed kunnen plannen en organiseren;
Zelfstandig, proactief en flexibel
Gevoel voor cultuurverschillen.

WIJ BIEDEN;

Een aantrekkelijke woon-en werkomgeving;
Werken in een klein team;
Verschillende cursus-en trainingsmogelijkheden;
Regelmatige bezoeken aan andere eilanden voor zitting, cursus of andere evenementen
Een salaris en andere emolumenten passend bij het niveau van de functie en standplaats.

Een schrijfopdracht, een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedures.

Inhoudelijke vragen over de vacature kunnen gesteld worden rechtstreeks aan de vestigingsmanager richelda.emmanuel@caribjustitia.org.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

Mevrouw M. Alment

Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don“ Martina”#18.

Telefoon : 463-4144

Email: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 23 april 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

------

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Ter vesterking van de juridische ondersteuning op de vestiging Curaçao, zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van:

GERECHTSSECRETARIS (HERHAALD)

In deze veelzijdige functie verleen je juridisch-inhoudelijke ondersteuning aan de rechter in de voorbereidings-, zittings- en afdoeningfase van rechtszaken. Wij werven voor de vervulling van meerdere vacatures in de volgende teams:

- Familie eerste aanleg

-    Straf eerste aanleg en/of hoger beroep

(Inschaling junior/medior/senior niveau is afhankelijk van de mate van relevante ervaring)

DE FUNCTIE:

Het juridisch inhoudelijk voorbereiden en analyseren van zaken;
Het optreden als griffier tijdens zitting;
Het optreden als volwaardige gesprekspartner van de rechter in raadkamer;
Het concipiëren van de uitspraak in een vonnis of beschikking en het opstellen van processen-verbaal.

FUNCTIE EISEN:

Werk- en denkniveau WO en afgeronde opleiding WO rechten;
Bij voorkeur (geruime) ervaring in een (administratief) juridische functie of als gerechtssecretaris;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

PROFIEL:

Goed ontwikkeld analytisch vermogen;
Uitstekende schrijfvaardigheid;
Leergierig en ambitieus;
Zelfstandig, proactief, flexibel en omgevingsbewust.

Een schrijftest, medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Inhoudelijke vragen over de vacatures kunnen via voornoemd emailadres of rechtstreeks aan het hoofd juridische ondersteuning van Curaçao corine.bernsen@caribjustitia.org worden gesteld.

Een (video)belafspraak behoort tot de mogelijkheden.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie

met CV naar:

mevrouw M. Alment Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don“ Martina” #18.

Email: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 23 april 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org

 

 

..............

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Bonaire, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor de functie van:

GERECHTSSECRETARIS Straf eerste aanleg (HERHAALD)

In deze veelzijdige functie verleen je juridisch-inhoudelijke ondersteuning aan de rechter in de voorbereidings-, zittings- en afdoeningfase van rechtszaken. Wij werven voor de vervulling van de vacature in de team:

-     Straf eerste aanleg

(Inschaling junior/medior/senior niveau is afhankelijk van de mate van relevante ervaring)

DE FUNCTIE:

Het juridisch inhoudelijk voorbereiden en analyseren van zaken;
Het optreden als griffier tijdens zitting;
Het optreden als volwaardige gesprekspartner van de rechter in raadkamer;
Het concipiëren van de uitspraak in een vonnis of beschikking en het opstellen van processen-verbaal.

FUNCTIE EISEN:

Werk- en denkniveau WO en afgeronde opleiding WO rechten;

Geruime ervaring als (senior) gerechtssecretaris in strafzaken bij voorkeur gecombineerd met ervaring/affiniteit met civiele (familierecht) zaken;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

PROFIEL:

Goed ontwikkeld analytisch vermogen;
Uitstekende schrijfvaardigheid;
Leergierig en ambitieus;

Zelfstandig, proactief, flexibel en omgevingsbewust

Een schrijftest, medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Inhoudelijke vragen over de vacatures kunnen via voornoemd emailadres of rechtstreeks aan de vestigingsmanager van Bonaire geritza.fermi@caribjustitia.org worden gesteld en het hoofd juridische ondersteuning van Curaçao corine.bernsen@caribjustitia.org worden gesteld.

Een (video)belafspraak behoort tot de mogelijkheden.

BENT U GEÏNTERESEERD?

Stuur dan uw sollicitatie

met CV naar:

mevrouw M. Alment Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don“ Martina” #18.

Email: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 23 april 2023

 

...............................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Ter versterking van de juridische ondersteuning op de vestigingen Bonaire en Curaçao zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de volgende functie:

 GERECHTSSECRETARIS (HERHAALD)

In deze veelzijdige functie verleen je juridisch-inhoudelijke ondersteuning aan de rechter in de voorbereidings-, zittings- en afdoeningfase van rechtszaken. Wij werven voor de vervulling van meerdere vacatures in de volgende teams:

BONAIRE: STRAF EERSTE AANLEG
CURAÇAO: FAMILIE EERSTE AANLEG
CURAÇAO: STRAF EERSTE AANLEG EN/OF HOGER BEROEP:     

(Inschaling junior/medior/senior niveau is afhankelijk van de mate van relevante ervaring)

De functie:

Het juridisch inhoudelijk voorbereiden en analyseren van zaken;
Het optreden als griffier tijdens zitting;
Het optreden als volwaardige gesprekspartner van de rechter in raadkamer;
Het concipiëren van de uitspraak in een  vonnis of beschikking en het  opstellen van processen-verbaal.

Functie eisen:

Werk- en denkniveau WO en afgeronde opleiding WO rechten;
Voor de functies op Curaçao: bij voorkeur (geruime) ervaring in een (administratief) juridische functie of als gerechtssecretaris;
Voor de functie op Bonaire: geruime ervaring als (senior) gerechtssecretaris in strafzaken bij voorkeur gecombineerd met  ervaring / affiniteit met civiele (familierecht) zaken;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Profiel:

Goed ontwikkeld analytisch vermogen
Uitstekende schrijfvaardigheid
Leergierig en ambitieus
Zelfstandig, proactief, flexibel en omgevingsbewust

Een schrijftest (bij de functie van gerechtssecretaris), medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Bent u geïnteresseerd?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

mevrouw M. Alment

Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba

Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don” Martina 18, Curaçao

Telefoon: 463-4144

Email: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: 23 april 2023

Inhoudelijke vragen over de vacatures kunnen via voornoemd emailadres of rechtstreeks aan de vestigingsmanager van Bonaire geritza.fermi@caribjustitia.org en het hoofd juridische ondersteuning van Curaçao corine.bernsen@caribjustitia.org worden gesteld.

Een (video)belafspraak behoort tot de mogelijkheden.

...............................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

De vestiging Sint Maarten is op zoek naar kandidaten voor de volgende functie, voor de duur van minimaal 2 jaar:

SENIOR GERECHTSSECRETARIS STRAFRECHT & RC-GRIFFIER

In deze veelzijdige functie verleen je juridisch-inhoudelijke ondersteuning aan de strafrechter in eerste aanleg en bij de rechter-commissaris in strafzaken. Ben jij een ervaren gerechtssecretaris en heb jij zin om jouw juridische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen op een zonnige locatie, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren. 

De functie

• Het juridisch inhoudelijk voorbereiden en analyseren van zaken;

• Het optreden als griffier tijdens zitting;

• Het optreden als volwaardige sparringpartner van de rechters in en buiten  raadkamer;

• Het concipiëren van vonnissen, beschikkingen en processen-verbaal;

• Het bieden van juridische, logistieke en administratieve ondersteuning aan de rechter-commissaris bij taken die zich voordoen in het vooronderzoek;

• Het optreden als griffier tijdens huiszoekingen en reconstructies.

 

wij verwachten

• Afgeronde universitaire rechtenopleiding;

• Minimaal 2 jaar ervaring als gerechtssecretaris in het strafrecht;

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;

• Goede beheersing van de Engelse taal;

• Analytisch vermogen;

• Uitstekende schrijfvaardigheid;

• Goed kunnen plannen en organiseren;

• Zelfstandig, proactief en flexibel

•  Gevoel voor cultuurverschillen.

wij bieden;

• Een aantrekkelijke woon-en werkomgeving;

• Werken in een klein team;

• Verschillende cursus-en trainingsmogelijkheden;

• Regelmatige bezoeken aan andere eilanden voor zitting, cursus of andere evenementen

• Een salaris en andere emolumenten passend bij het niveau van de functie en standplaats.

Een schrijfopdracht, een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedures.

Inhoudelijke vragen over de vacature kunnen gesteld worden rechtstreeks aan de vestigingsmanager richelda.emmanuel@caribjustitia.org.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

Mevrouw M. Alment

Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.   Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don“ Martina”#18.

Telefoon : 463-4144

Email: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: Maandag 3 april  2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

 

.................................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

De vestiging Sint Maarten is op zoek naar kandidaten voor de volgende functie:

Senior Gerechtssecretaris civiel recht

In deze veelzijdige functie verleen je juridisch-inhoudelijke ondersteuning aan de rechter in de voorbereidings-, zittings- en afdoeningfase van gemiddeld zware en complexe civiele zaken (zoals handelszaken, arbeidsrecht en huurzaken). Ben jij een ervaren gerechtssecretaris gespecialiseerd in civiel recht en heb jij zin om jouw juridische kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen op een zonnige locatie, dan nodigen wij je van harte uit te solliciteren. 

DE FUNCTIE

Het juridisch inhoudelijk voorbereiden en analyseren van zaken;
Het optreden als griffier tijdens zitting;
Het optreden als volwaardige gesprekspartner van de rechter in de raadkamer;
Het concipiëren van uitspraken en het opstellen van processen-verbaal

WIJ VERWACHTEN

Afgeronde universitaire rechtenopleiding
Minimaal 2 jaar ervaring als gerechtssecretaris of vergelijkbare functie op civiel vlak
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
Goede beheersing van de Engelse taal
Analytisch vermogen
Zelfstandigheid, integriteit
Gevoel voor cultuurverschillen

WIJ BIEDEN:

Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving
Werken in een klein team
Verschillende cursus- en trainingsmogelijkheden
Regelmatige bezoeken aan andere eilanden voor zitting, cursus of andere evenementen
Een salaris en andere emolumenten passend bij het niveau van de functie en de standplaats

Een schrijfopdracht, een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure

Inhoudelijke vragen over de vacature kunnen gesteld worden rechtstreeks aan de vestigingsmanager richelda.emmanuel@caribjustitia.org.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

Mevrouw M. Alment

Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.   Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don“ Martina”#18.

Telefoon : 463-4144

Email: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: maandag 3 april 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

...................................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

De vestiging Sint Maarten is op zoek naar kandidaten voor de volgende functie:

Administratief medewerker

Deze administratief medewerker is belast met de tijdige administratieve voorbereiding, bewerking en nabewerking van zaken binnen de juridisch kaders, de administratieve voorschriften en interne procedures van het Hof. 

DE FUNCTIE

Het controleren op volledigheid en registreren van verzoeken ;
Het opstellen en afgeven van grosse, afschriften en griffiers verklaringen;
Het actueel, volledig en toegankelijk houden van de registers en dossiers;
Het zorgdragen voor het tijdig verzenden en opvragen van procestukken van partijen;
Het plannen van zaken op de rol en oproepen van partijen;
Het opstellen van rollen en het distribueren ervan;
Het registreren en verwerken van vervolghandelingen na de zitting en het bewaken van de voortgang van de zaken;
Het corresponderen met en verstrekken van informatie aan partijen en belanghebbenden;
Het verrichten van juridisch ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de rechters en jo’ers, waaronder het bewaken van de procedure voor, tijdens en na zittingen.

WIJ VERWACHTEN

HBO werk -en denkniveau, (bijna) afgeronde HBO-opleiding rechten;
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen (Word, Excel, Outlook en SharePoint);
Uitstekend kunnen plannen en organiseren;
Stressbestendig en in staat om prioriteiten te stellen;
Integer en omgevingsbewust;
Klantgerichte houding;
Gevoel voor cultuurverschillen.

WIJ BIEDEN:

Een aantrekkelijke woon- en werkomgeving;
Werken in een klein team;
Verschillende cursus- en  trainingsmogelijkheden.

Een medische keuring en een antecedentenonderzoek maken  deel uit van de sollicitatieprocedure.

Inhoudelijke vragen over de vacature kunnen gesteld worden rechtstreeks aan de vestigingsmanager richelda.emmanuel@caribjustitia.org.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

Mevrouw M. Alment

Adviseur Bedrijfsvoering HR van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba.   Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don“ Martina”#18.

Telefoon : 463-4144

Email: vacature@caribjustitia.org

Sluitingsdatum: maandag 3 april 2023

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

 

.....................................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba ontstaat in de zomer 2023 een vacature met standplaats Aruba voor een rechter in de civiele rechtspraak in eerste aanleg.

RECHTER

CIVIELE RECHTSPRAAK VESTIGING ARUBA

De datum van indiensttreding wordt in overleg bepaald, bij voorkeur per 1 augustus of 1 september 2023.

Sollicitanten dienen deel uit te maken van de Nederlandse rechterlijke macht. De voorkeur wordt gegeven aan rechters met ruime ervaring in de civiele rechtspraak. Het gaat om een functie in het kader van tijdelijke bijstand aan het Hof, voor de duur van in beginsel drie jaren, en met wederzijds goedvinden, te verlengen tot maximaal vijf jaren, waarvoor buitengewoon verlof in Nederland wordt verleend. De rechter zal gedurende dit verlof in dienst zijn van het Hof en voor de functie gedurende een periode van de uitzending aanspraak kunnen maken op voorzieningen vanwege tijdelijke werkzaamheden in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De vacature is ook terug te vinden op de website van het Hof: www.gemhofvanjustitie.org/vacatures

BENT U GEINTERESEERD?

Sollicitaties kunnen – door verzending van de sollicitatiebrief en

het curriculum vitae per email – onder vermelding van ‘sollicitatie

lid Hof Aruba 2023’ worden gericht aan:

mr. M.J. de Kort

President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van

Aruba, Curaçao, Sint Maarten

en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina 18, Curaçao

en worden verstuurd naar:

het secretariaat t.a.v. mevrouw E.M. Alves-van Hemert,

management-assistent: secretariaat@caribjustitia.org.

Sluitingsdatum: 17 april 2023

De sollicitatiegesprekken zullen via videoconference plaatsvinden op een nader te bepalen datum.

MEER INFORMATIE?

Voor vragen over de vacature of de

arbeidsvoorwaarden kunt u mailen naar secretariaat@caribjustitia.org of kan ook contact worden opgenomen met de vicepresident Aruba, mr. J.M.J. Keltjens jacobus.keltjens@caribjustitia.org Telefoon +297 5265464.

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org

 

 

 

 

 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN