Vacatures

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Gemeenschappelijk Hof werkt als een verzelfstandigde organisatie ter verdere professionalisering en efficiëntie van de rechtspraak.

Junior gerechtssecretaris Bonaire - sluiting 15 augustus 2021

 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN