Vacatures

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Aruba, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor de functie van:

HELPDESK MEDEWERKER

Als ICT-helpdeskmedewerker ben je het eerste aanspreekpunt naar collega’s en de schakel naar de tweede en derde lijn support.

DE FUNCTIE

Het ondersteunen van gebruikers zowel op de werkplek als telefonisch met problemen betreffende hardware en software;
Het toezien dat de gebruikers de toepassingen optimaal en doeltreffend gebruiken;
Het analyseren en oplossen van problemen die op de werkplek voorkomen en deze op een professionele manier rapporteren;
Het bijdragen aan het optimaliseren van de computertoepassingen;
Het verrichten van technisch onderhoud aan (rand)apparatuur;
Het registreren van gebruikers, aanpassen/resetten van wachtwoorden en gebruikers uit de registratie afvoeren.

FUNCTIE EISEN

MBO opleiding op IT-gebied of gelijkwaardige technische opleiding;
Brede kennis van de informatica en de meeste gangbare softwarepakketten zoals Microsoft Office, Servicedesk en pc troubleshooting;
ITIL basis kennis;
Kennis van netwerkstructuren, protocollen en internettoepassingen;
Natuurlijke aanleg om te luisteren naar de problemen van de gebruikers en deze vertalen in oplossingen;
Flexibel zijn; geen 9 tot 5 mentaliteit;
Sterk communicatief en sociaal vaardig zijn.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

De heer E. Kross, Vestigingsmanager van

het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Adres: J.G. Emanstraat 51

Telefoon: +297 5265432

Email: ernesto.kross@caribjustitia.org

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Mevrouw E.P. Croes-Kelly,

Medewerker Personeelszaken

Sluitingsdatum: 13 mei 2022

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org

...................................................................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Ter versterking van de juridische ondersteuning op de vestiging Curaçao zijn wij op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de volgende functie:

 (junior) gerechtssecretaris*

In deze veelzijdige functie verleen je juridisch-inhoudelijke ondersteuning aan de rechter in de voorbereidings-, zittings- en afdoeningfase van rechtszaken. Wij werven voor de vervulling van een vacature in team civiel eerste aanleg.

*inschaling junior niveau of gerechtssecretarisniveau is afhankelijk van de mate van relevante ervaring

De functie:

Het juridisch inhoudelijk voorbereiden en analyseren van zaken
Het optreden als griffier tijdens zitting
Het optreden als volwaardige gesprekspartner van de rechter in raadkamer
Het concipiëren van de uitspraak in een  vonnis of beschikking en het 

opstellen van processen-verbaal

  Functie eisen:

Werk- en denkniveau HBO/WO (junior) dan wel WO (gerechtssecretaris)
Afgeronde opleiding HBO/WO rechten (junior) dan wel

afgeronde opleiding WO (gerechtssecretaris)    

Bij voorkeur enkele jaren ervaring in een (administratief) juridische functie (junior) dan wel geruime ervaring in een juridische functie (gerechtssecretaris)
Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk

Profiel:

Goed ontwikkeld analytisch vermogen
Uitstekende schrijfvaardigheid
Leergierig en ambitieus
Zelfstandig, proactief en omgevingsbewust

Een schrijftest, medische keuring en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Als u geïnteresseerd bent in deze functie, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken door uw sollicitatie met CV vóór 25 mei 2022 in te dienen bij mevrouw M. Alment, Human Resource Manager van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba, Wilhelminaplein nr. 4. Tel. 005999- 4634144 of email: HRM@caribjustitia.org

Inhoudelijke vragen over de vacature kunnen via voornoemd emailadres of rechtstreeks aan het hoofd juridische ondersteuning corine.bernsen@caribjustitia.org worden gesteld.

.............................................................

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba is belast met de rechtspraak in het gehele Caribische gedeelte van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, vestiging Aruba, zoeken wij enthousiaste kandidaten voor een functie in ons Ondersteuningsbureau. Op dit moment is besluitvorming in voorbereiding voor een nieuwe inrichting van het Ondersteuningsbureau op Aruba.

Vooruitlopend op de nog vast te stellen functie-omschrijving stellen we, in verband met het vertrek van een collega, nu de vacature open voor een:

(BEOOGD) SENIOR MEDEWERKER ONDERSTEUNINGSBUREAU

Als senior medewerker ondersteuningsbureau leg je verantwoording af over de resultaten van de implementatie van het kwaliteitssysteem en over de kwaliteit van de adviezen en managementondersteuning. Beleid en wet- en regelgeving vormen het kader.

DE FUNCTIE

Implementatie kwaliteitssysteem

Implementeert verbeteringen en optimalisatie van het functioneren van de werkprocessen en procedures van de vestiging;
Ondersteunt de ontwikkeling en evaluatie van beleid en procedures voor kwaliteit, beheert de vastlegging in regelgeving en processen en neemt deel aan werk- en projectgroepen;
Genereert managementinformatie uit het kwaliteitssysteem;
Stimuleert het kwaliteitsdenken binnen de vestiging.

Communicatie

Ontwikkelt en verzorgt de in- en externe communicatie, treedt op als woordvoerder en adviseert over communicatievraagstukken;
Voert onderzoeken naar de lokale communicatiebehoefte uit en levert een bijdrage aan het communicatiebeleid;
Stelt het jaarlijkse communicatie- en voorlichtingsplan voor de vestiging op;
Verzorgt persberichten, publicaties, voorlichtingsmaterialen en websitecontent.

Beleidsadvisering en managementondersteuning

Stelt beleidsadviezen op afgebakende thema’s op en handelt alle procedurele en routinematige juridische aangelegenheden af;
Draagt bij aan de inhoudelijke voorbereiding van vergaderingen, neemt deel aan vergaderingen van het management en werk- en projectgroepen, legt de uitkomsten vast en bewaakt actiepunten en consistentie;
Redigeert en schrijft algemene delen van meerjaren-/jaarplannen, verslagen, begrotingen, interne uitvoeringsvoorschriften en procedures en analyseert managementinformatie;
Verricht nader onderzoek naar bepaalde onderwerpen of vraagstukken en voert projecten uit;
Neemt zorgvuldigheid in acht met personeelsvertrouwelijke of politiek gevoelige documenten;
Verricht op aanwijzing van de leidinggevende aanvullende werkzaamheden.

FUNCTIE EISEN

Opleiding: HBO+, een bedrijfskundige, bestuurskundige of juridische opleiding;
Ervaring: Drie jaar relevante ervaring;
Communicatief;
Overtuigend;
Kwaliteitsgericht;
Flexibel.

BENT U GEÏNTERESSEERD?

Stuur dan uw sollicitatie met CV naar:

De heer E. Kross, Vestigingsmanager van

het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba

Adres: J.G. Emanstraat 51

Telefoon: +297 5265432

Email: ernesto.kross@caribjustitia.org

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Mevrouw E.P. Croes-Kelly, Medewerker Personeelszaken

Sluitingsdatum: 13 mei 2022

Informatie over het Hof is te vinden op: www.gemhofvanjustitie.org

 

..................................................................................

 

 

 

 

 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN