ST. EUSTATIUS

Op Sint Eustatius heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie geen vestiging en ook geen griffie. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot de griffie op Sint Maarten.

Met enige regelmaat zijn er wel zittingen van het Gerecht in eerste aanleg. Deze zittingen worden gehouden in de kantoorruimten van de bestuurs-kantoren op Saba en Sint Eustatius. Het zittingsrooster voor Saba en Sint Eustatius kunt u vinden onder de gegevens van het Gerecht in eerste aanleg op Sint Maarten.

Openingstijden griffie Sint Maarten
De griffie is voor publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur (vrijdag 16:30 uur).

Wat u verder moet weten
In het gebouw van het gerecht geldt een algemeen rookverbod. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming in het gebouw en de zittingzalen film- of geluidsopnames te maken of te fotograferen. Ingeschakelde mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de zittingzalen en u mag er niet eten of drinken. Het bijwonen van zittingen kan in principe, omdat de meeste zaken een openbare behandeling kennen. Uitzonderingen hierop zijn: de familierechtelijke zittingen, zaken met betrekking tot minderjarigen en de zaken waarin de rechter oordeelt dat de behandeling achter gesloten deuren (niet-openbaar) zal plaatsvinden. Voor het bijwonen van de behandeling van strafzaken geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

Zitting op Sint Eustatius
Het Gerecht op Sint Eustatius heeft één keer in de maand op een dinsdag een zitting; op die zitting worden zowel civiele als strafzaken behandeld.

Adresgegevens St. Eustatius

Het algemeen telefoonnummer van de griffie op Sint Maarten is:
(+5995) 423 205 
(+5995) 422 114
Het algemeen faxnummer van de griffie op Sint Maarten is:
(+5995) 425 451

St. Eustatius
Het bestuurskantoor op Sint Eustatius is gevestigd in Oranjestad
Telefoon: (+5993) 182 213
Fax: (+5993) 182 324

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN