SABA

Op de eiland Saba heeft het Gemeenschappelijk Hof van Justitie geen vestiging en ook geen griffie. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot de griffie op Sint Maarten.

Met enige regelmaat zijn er wel zittingen van het Gerecht in eerste aanleg. Deze zittingen worden gehouden in de kantoorruimte van de bestuurskantoor op Saba. Het zittingsrooster voor Saba kunt u vinden onder de gegevens van het Gerecht in eerste aanleg op Sint Maarten.

Openingstijden griffie Sint Maarten
De griffie is voor publiek geopend van maandag tot en met vrijdag van 07:30 uur tot 12:00 uur en van 13:30 uur tot 17:00 uur (vrijdag 16:30 uur).

Wat u verder moet weten
In het gebouw van het gerecht geldt een algemeen rookverbod. Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming in het gebouw en de zittingzalen film- of geluidsopnames te maken of te fotograferen. Ingeschakelde mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de zittingzalen en u mag er niet eten of drinken. Het bijwonen van zittingen kan in principe, omdat de meeste zaken een openbare behandeling kennen. Uitzonderingen hierop zijn: de familierechtelijke zittingen, zaken met betrekking tot minderjarigen en de zaken waarin de rechter oordeelt dat de behandeling achter gesloten deuren (niet-openbaar) zal plaatsvinden. Voor het bijwonen van de behandeling van strafzaken geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

Zitting op Saba
Het Gerecht op Saba heeft een keer in de maand op een dinsdag een zitting; op die zitting worden zowel civiele als strafzaken behandeld.

Adresgegevens Saba

Het algemeen telefoonnummer van de griffie op Sint Maarten is:
(+5995) 423 205
(+5995) 422 114

Het algemeen faxnummer van de griffie op Sint Maarten is:
(+5995) 425 451

Saba
Het bestuurskantoor van Saba is gevestigd in The Bottom
Telefoon: (+5994) 163 311
Fax: (+5994) 163 274

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN