VESTIGINGEN

Hier vindt u de contactgegevens en openingstijden van de vestigingen en de griffies op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Vestigingen en zittingen Gerecht in eerste aanleg
Het Gerecht in eerste aanleg heeft een vestiging en griffie op de eilanden Bonaire, Curaçao en Sint Maarten.

Saba en Sint Eustatius
De eilanden Saba en Sint Eustatius hebben geen eigen griffie. Saba en Sint Eustatius worden bediend vanuit de vestiging op Sint Maarten.

Aruba
Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba is gevestigd in Aruba en daar vinden ook de zittingen plaats. Het Gerecht in eerste aanleg van Aruba heeft een eigen griffie.

Vestigingen en zittingen van het Hof
Het Hof en de daarbij behorende griffie zijn gevestigd op Curaçao. De zittingen van het Hof kunnen in principe op ieder van de eilanden plaatsvinden. In de praktijk worden ze echter alleen gehouden op Aruba, op Curacao en op Sint Maarten.

Wat doet de griffie voor u?

De griffie is de dienst die de rechters ondersteunt door het verzamelen en bewaren van alle stukken met betrekking tot een zaak. De griffier is een soort secretaris van het Gerecht. Hij of zij legt alles vast wat tijdens een zitting wordt gedaan en gezegd. De griffie bestaat verder uit de administratieve en juridische medewerkers. Bij de griffie kan een rechterlijk vonnis worden aangevraagd en er kunnen juridische stukken – verzoekschrift, klacht, hoger beroep etc. – worden ingediend. De griffie fungeert ook als publiek loket; u kunt daar verzoekschriften of andere stukken indienen en informatie opvragen over gerechter-lijke procedures en zittingen. De openingstijden van de griffies staan bij de verschillende vestigingen vermeld.

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN