ARUBA

De zittingen worden gehouden in het gebouw aan de J.G. Emanstraat nr 51 in Oranjestad. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot de griffie.

Aangepaste openingstijden
Het gerecht in eerste aanleg van Aruba is vanaf 23 maart tot nader order gesloten voor publiek. 

Beperkte dienstverlening
Vanaf 17 maart worden alleen urgente zaken behandeld. Welke zaken dat precies zijn leest u hier

Voor wat betreft civiele zaken kunt u hier zien welke zaken op welke wijze worden behandeld

Hebt u een EJ zaak (bijvoorbeeld echtscheiding of Onder Toezichtstelling)? Lees hier de Tijdelijke regeling EJ/Echtscheidingen in verband met Corona

Meer informatie over het nieuwe protocol betreffende de behandeling van de handelsrol leest u hier.

Nieuwe procedure indienen zaken
De digitaal in te dienen stukken verstuurt u in pdf-formaat via e-mail naar verzoekschriftAUA@caribjustitia.org . Een e-mail met een omvang van meer dan 10 mb kan het gerecht niet ontvangen. In geval het u niet lukt om u e-mails kleiner te houden dan 10 mb, kunt u gebruik maken van WeTransfer 
 
Nadat u de stukken digitaal heeft verzonden, ontvangt u van ons een reply e-mail waarin u wordt geïnformeerd over de hoogte van de griffierechten die u dient over te maken en de zegelkosten die u dient te voldoen. 
U ontvangt van ons de betalingsinstructies en na voltooiing van de overboeking, dient u het overboekingsbewijs naar ons via dezelfde e-mail toe te sturen. 
Daarop sturen wij via e-mail een kwitantie en een zaaknummer of aanvullende vragen/instructies. 
De originele documenten die u via e-mail heeft ingediend moeten na deze crisisperiode worden afgegeven bij de Front Office.

Aanvragen van grossen
U kunt grossen aanvragen via grossegriffie@caribjustitia.org. Met de aanvraag stuurt u de uitspraak in pdf-formaat. U ontvangt een e-mail met de datum en tijdslot waarbinnen u de grosse kunt afhalen. 

Adres:

J.G. Emanstraat 51, Oranjestad, Aruba
Algemeen telefoonnummer:
(+297) 5265432
Algemeen faxnummer:
(+297) 5821241
Facebook: www.facebook.com/GEAaruba 

 

 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN