ARUBA

De zittingen worden gehouden in het gebouw aan de J.G. Emanstraat nr 51 in Oranjestad. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot de griffie.

Nieuwe procedure indienen zaken
De digitaal in te dienen stukken verstuurt u in pdf-formaat via e-mail naar verzoekschriftAUA@caribjustitia.org . Een e-mail met een omvang van meer dan 10 mb kan het gerecht niet ontvangen. In geval het u niet lukt om u e-mails kleiner te houden dan 10 mb, kunt u gebruik maken van WeTransfer 
 
Nadat u de stukken digitaal heeft verzonden, ontvangt u van ons een reply e-mail waarin u wordt geïnformeerd over de hoogte van de griffierechten die u dient over te maken en de zegelkosten die u dient te voldoen. 
U ontvangt van ons de betalingsinstructies en na voltooiing van de overboeking, dient u het overboekingsbewijs naar ons via dezelfde e-mail toe te sturen. 
Daarop sturen wij via e-mail een kwitantie en een zaaknummer of aanvullende vragen/instructies. 
De originele documenten die u via e-mail heeft ingediend moeten na deze crisisperiode worden afgegeven bij de Front Office.

Aanvragen van grossen
U kunt grossen aanvragen via grossegriffie@caribjustitia.org. Met de aanvraag stuurt u de uitspraak in pdf-formaat. U ontvangt een e-mail met de datum en tijdslot waarbinnen u de grosse kunt afhalen. 

Adres:

J.G. Emanstraat 51, Oranjestad, Aruba
Algemeen telefoonnummer:
(+297) 5265432
Algemeen faxnummer:
(+297) 5821241
Facebook: www.facebook.com/GEAaruba 

Maatregelen ter betrijding van Covid-19

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN