ARUBA

De zittingen worden gehouden in het gebouw aan de J.G. Emanstraat nr 51 in Oranjestad. Dit is ook het adres van de griffie van het gerecht. Voor het afgeven van stukken of het betalen van griffierecht dient u zich te wenden tot de griffie.

Openingstijden griffie
Van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Andere, belangrijke informatie
In het gebouw van het gerecht geldt een algemeen rookverbod.
Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming in het gebouw en de zittingzalen film- of geluidsopnames te maken of te fotograferen. Ingeschakelde mobiele telefoons zijn niet toegestaan in de zittingzalen en u mag er niet eten of drinken.

Het bijwonen van zittingen kan in principe, omdat de meeste zaken een openbare behandeling kennen. Uitzonderingen hierop zijn: de familierechtelijke zittingen, zaken met betrekking tot minderjarigen en de zaken waarin de rechter oordeelt dat de behandeling achter gesloten deuren (niet-openbaar) zal plaatsvinden. Voor het bijwonen van de behandeling van strafzaken geldt een minimum leeftijd van zestien jaar.

Het Hof behandelt op Aruba ook de zaken in hoger beroep.

Grosse per mail aanvragen
Met ingang van 1 december kunt u via e-mailadres grossegriffie@caribjustitia.org een Grosse aanvragen.  

Een Grosse is een authentiek afschrift van de beschikking, afgegeven in executoriale vorm en aanvangend met de woorden; “In naam van de Koning”.  Alleen op de grosse kan tenuitvoerlegging plaatsvinden op voor bijvoorbeeld vorderingsrechten die uit een beschikking of vonnis blijken.

De partij die zich een tweede of verdere grossen wil doen afgeven, dient daartoe een verzoekschrift in bij de rechter in eerste aanleg in te dienen. De rechter beveelt, zo nodig, aan de bewaarder om op een bepaalde dag en uur de afgifte te doen.  Aan de voet van de tweede of verdere grosse wordt melding gemaakt van dat bevelschrift (artikel 843 Rv).

Adres:

J.G. Emanstraat 51, Oranjestad, Aruba
Algemeen telefoonnummer:
(+297) 5265432
Algemeen faxnummer:
(+297) 5821241
Facebook: www.facebook.com/GEAaruba 

 

 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN