Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

16 October 2020
Van Suilen biedt boek Fiscaal procesrecht in het Caribisch deel van het Koninkrijk aan

Oranjestad - Belastingrechter mr. Arno van Suilen heeft vrijdag 16 oktober het boek ‘Fiscaal procesrecht in het Caribische deel van het Koninkrijk’ in de zittingszaal van het Gerecht te Aruba aangeboden aan de directeur van de Belastingdienst Aruba mw. Gomez-Pieters, de directeur van de Douane dhr. Croes en de voorzitter van de Arubaanse vereniging van Belastingadviseurs mw. De Greef-Mattemaker. 

Sinds 10 oktober 2010 kent het Caribische deel van het Koninkrijk vier jurisdicties met elk hun eigen regelingen van belastingprocesrecht: Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). In dit handboek beschrijft Van Suilen dit fiscale procesrecht op een systematische wijze aan de hand van de regelgeving van de vier jurisdicties en de rechtspraak van de Caribische belastingrechters en de Hoge Raad. Aan de orde komen de bezwaarprocedure bij de belastinginspecteur, de beroepsprocedure bij de Gerechten in eerste aanleg, de procedure in hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, en de cassatieprocedure bij de Hoge Raad.

Verder pleit de auteur in zijn boek voor een eenvormig belastingprocesrecht in de vier jurisdicties. In dat verband worden de vier landen opgeroepen om gezamenlijk te komen tot een model-landsverordening, aan de hand waarvan elk van de landen zijn eigen wetgeving kan invullen. In het boek wordt een concreet voorstel gedaan voor een dergelijke model-landsverordening.

Van Suilen is sinds 2018 belastingrechter bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, met standplaats Aruba. Tevens is hij gastdocent formeel belastingrecht aan de Universiteit van Aruba en de Universiteit van Curaçao.

Het boek is in augustus 2020 verschenen en is te koop in de webshop van Wolters Kluwer.

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN