Uitspraak in de zaak Themis

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao vier verdachten veroordeeld wegens deelname aan de criminele organisatie No Limit Soldiers (NLS).

De vier maakten vanaf 2015 deel uit van de organisatie, die zich bezig hield met drugshandel, geweldsdelicten, waaronder (poging tot) moord, en het witwassen van criminele winsten. Het bewijs tegen de verdachten bestaat voor een belangrijk deel uit zogeheten PGP (Pretty Good Privacy) gesprekken, die in Nederlandse opsporingsonderzoeken bij de providers van PGP diensten in het buitenland in beslag genomen zijn. Het gerecht heeft beslist dat de inbeslagname van deze PGP gesprekken rechtmatig was, en gebruikt deze als bewijs tegen de verdachten.

Het Gerecht heeft de 42-jarige R.L. veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor zijn deelname aan de organisatie, het uitlokken van een moordaanslag op het Franse deel van St. Maarten en het vervoeren van twee partijen van in totaal 200 kilo cocaïne vanuit het Caribisch gebied naar Frankrijk. L. is vrijgesproken van het uitlokken van de liquidatie van een andere persoon, omdat zijn aandeel niet in verband kan worden gebracht met de uiteindelijke aanslag. Daarom legt het Gerecht een lagere straf op dan de tweeëntwintig jaar die door de officier van justitie was geëist. Het bij L. aangetroffen geldbedrag wordt verbeurd verklaard.

De 50-jarige C.L. kreeg acht jaar opgelegd vanwege zijn rol als financiële man van de organisatie. Hij beheerde de opbrengsten van de drugshandel en kocht daarmee onder meer onroerend goed op Curaçao. Ook was hij betrokken bij drugshandel. Er zijn in de loop der jaren vele miljoenen door zijn handen gegaan. Zijn woning, een auto, sieraden en geld worden verbeurd verklaard. De officier van justitie heeft tegen hem ook nog een vordering tot ontneming aangekondigd. Deze zal op een later moment worden behandeld.

De 37-jarige S.P. is voor haar deelname aan de organisatie veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Zij heeft de afpersing van een zakenman uitgelokt. Ook was zij betrokken bij drugshandel. Daarnaast was zij betrokken bij de betaling van de schutters van een geslaagde moordaanslag op het Nederlandse deel van St. Maarten, op een persoon die er door de organisatie van werd verdacht betrokken te zijn bij de moord op de vriendin van een van haar leiders. Van de uitlokking van die moordaanslag zelf wordt P. vrijgesproken, omdat niet kan worden bewezen dat zij vooraf wist dat die moordaanslag zou plaatsvinden. Ook haar straf is daarom lager dan de veertien jaar die door de officier van justitie was geëist.

 De 35-jarige A.E. kreeg eenentwintig maanden voor zijn deelname aan de organisatie en witwassen. Hij bracht geld rond om te voorzien in het levensonderhoud van gevangengenomen leden van de organisatie en familieleden en vrienden. Het bij hem aangetroffen geldbedrag wordt verbeurdverklaard. De veroordeelde was in de loop van het proces in vrijheid gesteld. Gelet op de hoogte van zijn straf hoeft hij niet terug naar de gevangenis. De andere drie veroordeelden blijven gedetineerd in afwachting van eventueel hoger beroep.

03 December 2020
Maximale gevangenisstraf voor dubbele doodslag en poging moord bij kapperszaak

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag de 40-jarige man A.A. O. uit Curaçao veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaren voor een schietpartij op 23 mei 2018 aan de Kaya Afghanis.

Geen dubbele moord maar dubbele doodslag
Bij die schietpartij in en nabij een kapperszaak vielen twee dodelijke slachtoffers, te weten de 19-jarige J.D.E. P. en de 23-jarige R.J.M.M.. De 26-jarige kapper S.I. T. raakte levensgevaarlijk gewond.

Anders dan het Gerecht in eerste aanlegkomt het Hof niet tot bewezenverklaring van een dubbele moord, maar tot een dubbele doodslag. Het Hof acht namelijk niet bewezen dat de verdachte van tevoren het plan had om naast de kapper ook de twee in de kapperszaak aanwezige personen te beschieten. Evenmin kan vastgesteld worden dat de verdachte wist dat zij daar aanwezig waren. De beslissing om ook op hen te schieten vond plaats in een dermate kort tijdsbestek dat dat een contra-indicatie oplevert voor moord, aldus het Hof.

Het schieten op de kapper levert wel een poging tot moord op. De verdachte heeft die avond ruim de tijd gehad en genomen om na te denken wat hij zou doen als hij niet betaald zou worden door de kapper voor een geleverd vuurwapen, aldus de rechters.

De verdachte heeft zich aan zeer ernstige feiten schuldig gemaakt volgens het Hof. Hij is met een shotgun op de slachtoffers afgegaan en heeft gericht op hen alle drie geschoten. Alle slachtoffers zijn vol geraakt in de borst en één werd ook in het hoofd geschoten. S.I. T., die deze aanslag heeft overleefd, heeft levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. Na een langdurige medische behandeling in Colombia waar hij meermalen op het randje van de dood heeft gebalanceerd, ondervindt hij nog steeds ernstige lichamelijke beperkingen die hij zijn leven lang zal moeten dragen. De onverschilligheid waarmee de verdachte tot deze schietpartij is overgegaan is even laakbaar als schokkend te noemen. Het handelen van de verdachte heeft de samenleving van Curaçao bovendien ernstig geschokt. Niet alleen omdat er drie slachtoffers te betreuren zijn, maar tevens omdat de verdachte een professioneel shotgun instructeur was en in dienst was van een bedrijf dat mensen en hun goederen pleegt te beveiligen, aldus de drie rechters.

Richtlijnen Hof
Het Hof legt uit waarom het ondanks het feit dat in hoger beroep dubbele doodslag in plaats van dubbele moord bewezen wordt verklaard, toch tot dezelfde strafoplegging, de hoogste tijdelijke gevangenisstraf die ons wetboek kent, namelijk 30 jaren, komt.

Het Hof overweegt daarover dat in de richtlijnen van het Hof voor een doodslag als indicatie een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 10-12 jaren wordt gegeven. Voor moord wordt als indicatie een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren vermeld. Bij poging tot moord levert dat een indicatie van 12 jaren gevangenisstraf op. Er zijn het Hof geen straf verminderende factoren gebleken die tot afwijking van deze uitgangspunten aanleiding geven. Het Hof heeft daarbij tevens gelet op de conclusies van de deskundigen, de psycholoog en psychiater, in deze zaak, die hebben aangegeven dat het herhalingsgevaar bovengemiddeld is en de verdachte volledig toerekeningsvatbaar moet worden geacht.

De verdachte heeft tot en met het hoger beroep ontkend iets met de schietpartij te maken te hebben. De kapper is als getuige ter terechtzitting door de drie rechters gehoord en bleef bij zijn verklaring dat hij zeker weet dat het de verdachte is die op hem en zijn vrienden heeft geschoten die avond.

De strafoplegging is conform de eis van het openbaar ministerie. De verdachte en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om cassatie bij de Hoge Raad in Nederland in te stellen.

Lees hier het vonnis

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN