Persberichten

21 July 2017
Uitspraak in hoger beroep in strafzaak Babel

Drie jaar gevangenisstraf en vijf jaar ontzetting uit recht in Staten gekozen te worden voor G.S.. Levenspartner C.v.d.D. veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf waarvan 6 voorwaardelijk

Willemstad - Op vrijdag 21 juli 2017 heeft het Hof in hoger beroep uitspraak gedaan in de zaak van de verdachten S. en V.d.D.. S. is veroordeeld tot gevangenisstraf voor de duur van drie jaar met aftrek van voorarrest. Ook is hij ontzet uit het recht in de Staten gekozen te worden voor een periode van vijf jaar. De vordering van het Openbaar Ministerie om S. direct gevangen te nemen is afgewezen. V.d.D. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien maanden, met aftrek, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

G.F.S.
S. heeft zich schuldig gemaakt aan ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen. Hij heeft als minister-president diensten verricht aan een bevriende zakenman. Daarbij heeft hij facturen vervalst.  Hij heeft voor die diensten betalingen ontvangen en heeft die betalingen witgewassen. Ook heeft hij jammers in het bezit gehad.

S. heeft het in hem gestelde vertrouwen, in die tijd als eerste burger van het land, op grove wijze misbruikt en door zijn handelen het aanzien van Curaçao ernstig geschaad. Dit wordt hem zwaar aangerekend.  In ruil voor tegenprestaties heeft S. aanzien en macht kunnen verwerven binnen de politiek en de samenleving door het aannemen van grote sommen geld van een bevriende zakenman. Om de verlangde tegenprestaties te kunnen verlenen heeft de verdachte zijn bevoegdheden als minister-president van Curaçao misbruikt en de integriteit die onlosmakelijk met dit ambt verbonden is geschonden.

Ten aanzien van de valse aangifte van het verlies van zijn diplomatenpaspoort is de verdachte vrijgesproken.

C.v.d.D.
V.d.D. heeft zich samen met S. schuldig gemaakt aan witwassen en het voorhanden hebben van jammers. Door samen met hem grote sommen van misdrijf afkomstig geld een legaal aanzien te geven, heeft zij de integriteit en de transparantie van het financiële en economische verkeer geschonden. Door haar handelen heeft  V.d.D.  afbreuk gedaan aan de bijzondere positie die zij in die tijd samen met  S. binnen de samenleving en de politiek van Curaçao innam. Daarmee heeft zij het aanzien van de politiek ernstige schade toegebracht.

V.d.D. is vrijgesproken van valsheid in geschrift. 

U kunt de uitspraak ook bekijken op. Klik hier

De vonnissen

20 July 2017
Rechtspraak bij roekeloosheid in het verkeer

Er bestaan veel onbegrip en misvattingen over de straffen in verkeerszaken (vooral) met dodelijke slachtoffers. Het Hof wil het publiek graag informeren over wat de rechtspraak bij dergelijke zaken inhoudt.

Op de website Rechtspraak.nl wordt uitleg gegeven over rechtspraak bij roekeloosheid in het verkeer. De informatie geeft ook enige uitleg over de straffen die bij het Hof op Curaçao worden opgelegd . 

Links:
Tekst en uitleg over straffen bij dodelijke verkeersongelukken
Vragen en antwoorden over roekeloos rijgedrag

ARCHIEF

Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curacao
Algemeen telefoonnr: + (5999) 463 4111

Gemeenschappelijk Hof van Justitie
van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en
van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
content©GHJ, design©passaatdesign.com, developed by SPIN